Öppna föreläsningar i medieteknik 2004

gästföreläsningar hösten 2004

Chris Hales Jinxed
CHRIS HALES
Rethinking the interactive moving image
www.causeandeffect.tk

www.kinoautomat.org


LARS ILSHAMMAR
Teknoskräck och ?ldelning

Jesper Juul Detonator http://spil.tv2.dk
JESPER JUUL
Half-Real: video games between real rules and ?ctional worlds
www.jesperjuul.dk
game.itu.dk
www.gamestudies.org

Annika Waern

ANNIKA WAERN
Pervasive gaming
www.pervasive-gaming.org
www.sics.se/~annika

en banan - ett begepp? London enligt Wren Jerker Lundequist
JERKER LUNDEQUIST
Design management – form, funktion, materia

 Cay Bond Ostalgi
CAY BOND
Bordel d’Internet – betydelsen av källan of?ine och online
www.caybond.com

www.promostyl.com
www.tate.org.uk/liverpool/exhibitions/shopping

japansk android Kerstin Severinson Eklundh och Helge Hüttenrauch vision från användare
KERSTIN SEVERINSON-EKLUNDH och HELGE HÜTTENRAUCH
Att utforska servicerobotar med användaren i centrum
www.cogniron.org

www.nada.kth.se/iplab/hri

Charlotte von der Lancken och Sofia Lagerkvist

FRONT
Saker berättar
www.frontdesign.se

gästföreläsningar våren 2004

JOHN ALEXANDER
Manusförfattare och Fil Dr. i narratologi
Story telling and the interactive narrative

LARS JÖNSSON
VD för Memfis Film, producerat bland annat: Änglagård, Fucking Åmål,Tillsammans,
Jalla! Jalla! Dogville
Det nya svenska filmundret

JONAS SÖDERSTRÖM
Informationsarkitekt på Kornet.se
Hjärnan är viktigare än armbågen

CODE (CONTEMPORARY DESIGN)
Linda Rampell, författare och designteoretiker; Lars O Ericsson, kritiker och filosof
En resa genom svensk designteori

KRISTINA HÖÖK
Professor människa-datorinteraktion, IT-universitetet
Social navigering – från webben till det mobila livet

ANA VALDES
Författare och kulturskribent
Från Barbie till Tomb Raider – ett genusperspektiv på dataspelsindustrin

ANNA GUNDER
Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet
Hyperlitterärt berättande

BI PURANEN
Docent, communication strategies, Sofia Antipolis, Frankrike
Den tredje industriella revolutionen

ht04 vt04

Leave a Reply