Om normkritisk designanalys: ungdomsmottagningar på nätet – Kommunikationsseminariet på KTH

I torsdags (den 28 april) höll Maria Normark och jag ett seminarium på KommunikationsseminarietKTH. Seminarieserien med titeln Kommunikation: Kultur, Teknologi, Vetenskap är under våren 2011 ett samarbete med Södertörns högskola och ämnet Medieteknik då temat för våren är “Normkritisk design”. Bakom seminarieserien står Leif Dahlberg, Per-Anders Forstorp, Eva-Maria Jacobsson, Sinna Lindquist, Daniel Pargman och Minna Räsänen (CSC, KTH), samt Sofia Lundmark, Maria Normark och Minna Räsänen som representerar Medietekniken på institutionen Kommunikation, medier och IT vid Södertörns högskola.

———–
Titeln på vårt seminarium var:

OM NORMKRITISK DESIGNANALYS: UNGDOMSMOTTAGNINGAR PÅ NÄTET

Vi presenterade innehållet inför seminariet med följande text:

“Vi har i två etnografiska studier följt utvecklingsarbetet med den nationella sajten umo.se samt det pågående arbetet med att utveckla en ungdomsmottagningssajt inom stockholm.se. En observation vi har gjort är att inte bara text och bild skapar normer utan att form, gestaltning, interaktion och navigation kan påverka hur ett budskap framställs. Under seminariet kommer vi att diskutera några exempel och ta avstamp i vårt pågående arbete med att utforska vilka föreställningar som skapas genom interaktionsdesign.”

————

Presentationen gick väldigt bra och diskussionen som följde gav många tankar, idéer och inspiration till vårt fortsatta arbete. Tacka till alla som var där och bidrog till ett spännande seminarium!

Leave a Reply