Presentation för Stockholms stad om utveckling av e-tjänster för ungdomsmottagningar

Idag, den 25 oktober var vi (Sofia Lundmark, Maria Normark och Minna Räsänen) inbjudna att hålla en presentation för Stockholms stad om design och utvecklingen av e-tjänster för ungdomsmottagningar. Vi presenterade vårt projekt och gav lite input till deltagarna kring att möta unga på nätet och om att mötas på distans via olika videokommunikationsverktyg. Temat för dagen var unga på webben och även umo.se och aktörer från Stockholms stads e-tjänsteprojekt presenterade inom ramen för temat.

Leave a Reply