Hanging out in the game café – contextualizing co-located computer game play practices and experiences

Igår disputerade Fatima Jonsson med sin avhandling, “Hanging out in the game café -contextualizing co-located computer game play practices and experiences”. Disputationen, som pga en opponent som satt fast på ett tåg blev två timmar försenad, gick väl och Fatima välkomnades till skaran av doktorer. Grattis Fatima!

Fatima tackades oss på Medietekniken på Södertörns högskola väldigt fint i förordet, vilket vi i vår tur tackar för och hoppas på vidare samarbete med numera filosofie doktor Fatima Jonsson! 🙂

Leave a Reply