Högre seminarium med Maria Normark

Sustainable Communities through Digital Design – lägesbeskrivning

Detta tvärvetenskapliga ÖSS-projekt påbörjades i februari och handlar kortfattat om att undersöka hur de värderingar och normer kring hållbarhet som stadsodlare förmedlar, relaterar till digital design. På seminariet kommer jag att berätta om vad vi har gjort hittills och vad vi planerar att göra närmast och jag hoppas att ni kan bidra med tankar och idéer kring de perspektiv vi just nu jobbar med att renodla. Vi driver två spår inom projektet, dels hur man kan förstå och konceptualisera stadsodling/aktivism som domän och dels hur design kan anpassas och formas för att ge stöd åt aktivism och alternativa hållbara gemenskaper som bygger mer på frivillighet och att byta varor och tjänster än traditionell konsumtion.

Stadsodling som domän är intressant eftersom det utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer (kan) delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar, särskilt med tanke på att värderingarna också leder till praktiska konsekvenser i stadsmiljön. Ett antagande är att det finns skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden vi vill undersöka i bla Östeuropaområdet, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillgång på mat samt de praktiker kring mat som anses priviligerade.

Leave a Reply