Öppen föreläsning om Sociala spel med Lina Eklund

Linna Eklund
Linna Eklund

Homo ludens-den spelande människans sociala liv på och utanför nätet: digitalt spelande, eller att spela spel på datorer, konsoler och telefoner, är i dag en väletablerad medieaktivitet. En stor del av vårt datorspelande sker tillsammans med andra människor på en rad olika sätt. Må det vara över nätet, bredvid varandra i soffan eller mot varandra genom varsin mobiltelefon. Den här föreläsningen ger en översikt över vad socialt spelande är, varför folk spelar med andra och hur detta går till. Först ges en kort tillbakablick över sociala spels historia, analoga så väl som digitala och jag visar på hur och varför människor spelar spel tillsammans. Därefter kommer en inblick i hur och med vem som vi spelar och slutligen gör jag djupdykningar i olika former av socialt spelande så som online-spel med främlingar och socialt spel med familjemedlemmar och dessas sociala och designmässiga svårigheter och möjligheter.

Lina Eklund är forskare i sociologi och verksam vid Stockholm universitet samt Tekniska Museet. Hennes forskning fokuserar på hur digitala teknologier griper in i och blir del av våra vardagsliv. Hennes doktorsavhandling från 2013, The Sociality of Gaming, behandlade praktiker och erfarenheter av socialt datorspelande. Just nu tittar hon på hur museum arbetar med digitala spel, anonymitetens påverkan på tillit och socialt liv online samt hur digitala och analoga teknologier används för att hålla ihop familjer.

När? Tisdag 9 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Leave a Reply