Ulf Hagen – medieteknikämnets förste ämnesansvarig!

Ulf går i pension och vårt ämne blir sig aldrig mera likt! Men vi glömmer dig inte! Internet glömmer inte heller…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *