Understanding misunderstandings: categorization theory and digital products

Högre seminarium med Mattias Svahn

På onsdag 18/10 gästas medietekniks högre seminarium av Mattias Svahn, fellow på Handelshögskolan i Stockholm. Mattias började sin forskarbana inom dataspelsdesign med ett designvetenskapligt perspektiv och har fortsatt den med att låta designvetenskap influera konsumentpsykologi och marknadsföringsvetenskap.

Han kommer att presentera ”Categorisation Theory” och hur den influerat och ligger till grund för nu pågående forskning om hur nyhetsjournalistik genom digitala medier, uppfattas som produkter, just när den distribueras i digitala medier.

Senare samma kväll åker han till en konferens om VR-design för nyttosyften, ställ gärna frågor till honom som han kan ställa på konferensen.

Onsdag 18 oktober kl 13
MD338 flygel D plan 3
Låst korridor. Kom i tid eller föranmäl dig till Mirjam Palosaari Eladhari

Bio Mattias Svahn

Mattias har tidigare varit bl.a. reklamstrateg, ledare för EU-forskningsprojekt och forskningsledare på affärsmodeller för ”pervasive games”. Han disputerade 2014 på design av serious games med hushållens elmätare som plattform. 2017 är han research fellow på Handelshögskolan i Stockholm och gästprofessor på Handelshögskolan i Riga, Lettland.