Vad håller han på med?!

Högre seminarium med vår nye lektor i medieteknik Mikolaj Dymek

Utförlig, men förhoppningsvis ej långrandig, monolog av nyanställd lektor i medieteknik Mikolaj Dymek

Mikolajs forskning är i gränslandet mellan ekonomi, kritisk marknadskommunikation/PR, samt digitala medier – med huvudfokus på dataspel. Mikolaj kommer att berätta om detta och även dela med sig av erfarenheter och perspektiv på samverkan med näringsliv.

Onsdag 15 November kl 13.00
Rum: MD338
Fika finns

Texter som behandlas under seminariet:
  • Artikel (2017) Expanding the Magic Circle – Gamification as a Marketplace Icon, Consumption Markets & Culture
  • Artikel (2017) Vägar som bär eller broar som brister? Reflektion över forskningsprojekt i gränslandet akademinkommunikationsbranschen. Nordicom Information 39 (1) 2017
  • Antologi (2016) Dymek & Zackariasson (eds.),The Business of Gamification – A Critical Analysis, Routledge
  • Studenthandbok (2016) Zackariasson & Dymek, Video Game Marketing – A Student Textbook, Routledge
  • Avhandling (2010) Industrial Phantasmagoria: Subcultural Interactive Cinema Meets Mass-Cultural Media of Simulation

Mikolaj Dymek disputerade 2010 på KTH om den globala dataspelsindustrin, gjorde postdoktorat på Uppsala universitet om “spelifikation inom digital marknadskommunikation”, och har tidigare haft tjänsten universitetslektor i strategisk kommunikation med inriktning mot marknadskommunikation på MKV-institutionen vid Mittuniversitetet. Mikolaj har också arbetat flera år i näringslivet som analytiker/planner som del av en deltagande studie på kommunikationsbyrån Jung Relations, finansierad av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond inom ramen för det s.k. Flexit-programmet.