Webbanalys – hösten temavecka

Temaveckan riktar sig i första hand till våra studenter men föreläsningarna är öppna för alla, på plats eller via webben. Välkomna!

Ester Appelgren  Södertörns Högskola om hur nyhetssajter drar nytta av användardata och hur de ser på integritet. Torsdag 30/11 kl 13 MA624

Simon Beyer från Ingager har fokus på hur det är möjligt att analysera data och kommunicera via Facebook.  Måndag 27/11 kl 13 MA624

Peder Söderlind  Södertörns Högskola om uppmärksamhetsekonomi, trafikstyrning och värdeskapande inom sociala medier. Måndag 27/11 kl 9.30 MB313

Usman Rafi webbanalytiker på tidningen Chef . Fredag 1/12 kl 12 MB313

Jenny Tirén Berg högskolans kommunikationsavdelning. Måndag 27/10 kl 10.30 MB313

Michael Wahlgren från Pineberry har fokus på marknadsföring genom Google, annonsering med AdWords och synlighet med SEO. Tisdag 28/11 kl 10 MB313