Höstens temavecka i medieteknik har fokus på webbanalys

Temaveckan drog igång med föreläsningar av Jenny Tirén Berg från högskolans kommunikationsavdelning, Peder Söderlind från Södertörns Högskola och Simon Beyer, Isabel Agardh från Ingager. Medieteknik studenter fick information om de faktorer att tänka på när vi annonserar via Facebook och de olika formatannonser som kan användas beroende på innehållet och syftet med annonsen. Jenny Tirén informerade om b.la tanken bakom ändringen från skolanskatalogen till videoannonsering som informationskanal för att nå studenter. Peder Söderlind gav en bra grund för att förstå hur trafikstyrning fungerar samt de förändringar i dataskyddsförordningen som börjar gälla nästa år.

Studenter fick kort info om deras uppgift  för veckan och grupperna bildades. [gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]