Hur fungerar det att annonsera på Google?

Michael Wahlgren från Pineberry lyfte fram de olika aspekter som skapar en lyckad annons på Google. Rätt användning av AD Words och SEO avgör synligheten av annonsen. Att använda sig av Google analytics och tänka på sökord, länkar ger annonsören möjligheten att förbättra eller ändra sin annons för att nå en lönsam annonsering.

Efter föreläsning började grupperna att arbeta med deras respektive tema inom webbanalys och nya olika begrepp började dyka upp.

[gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]