Intervjun till medieteknik studenter

Idag intervjuade vi tre olika grupper för att få deras tankar runt temaveckan. De flesta var överens gällande definitionen av webbanalys och förklarade det som analysering av webben och dess innehåll. Enligt de svar vi fick när vi frågade deras erfarenhet med webbanalys  har vi kommit fram till att medieteknik studenter som vi intervjuade inte har så många förkunskaper om just detta ämne och vi blev förvånade över hur många delar som ingår i kursen.

Dynamiken av temaveckan tycker studenterna om, föreläsningar som kombineras med grupparbete fungerar bra och är roligare än uppläggsuppgifter + tenta.

Förutom de ämnen som varje grupp jobbar med, har de fått en större kunskap om andra gruppernas ämne då de har pratat mycket och frågat varandra. Detta samarbete väckte frågor hos studenter om varför de olika program som läser medieteknik inte har samarbetat tidigare. När vi frågade studenter om vad de skulle vilja fördjupa sig i, i nästa temavecka, fick vi några svar som: Säkerhet på webben, integritet på Facebook och Google analytics.

Generellt är studenterna väldigt nöjda med temaveckan men det finns vissa punkter de hoppas på förbättras till nästa gång, som t. ex tydligare instruktioner om uppgiften som ska göras och uppdelning av grupperna, för den sista punkten kom studenterna på ett förslag att uppdela grupper innan temaveckan börjar och på så sätt kunna sätta igång tidigare med arbetet från och med den första dagen.

Vi hade även en föreläsningen idag av Ester Appelgren från högskolans journalistik/medieteknik avdelning. Mer info om föreläsningen hittar ni på medieteknik @Instagram.

Temaveckan är inte över än, imorgon kommer studenterna att presentera sina ämnen.

[gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]