Typografi och Politik: öppen föreläsning med Arina Stoenescu

arina_wp

Öppen föreläsning om Typografi och Politik med Arina Stoenescu. Hur kan bokstävernas utformning och arrangemang berätta mer än det som en text vill ha förmedlat med sitt innehåll? Vilka andra budskap än de vi tror ha fått kommunicerade av en avsändare kan fortplantas genom typografiska gestaltningar? Samtalet kommer att ta upp hur det politiska budskapet påverkas av dess typografiska gestaltning och hur typografin laddas med politiskt innehåll.Arina Stoenescu är grafisk designer och doktorand på bokhistoria, institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet.

När? Tisdag 15 maj kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg.

Leave a Reply