Typography serving Ideology – Högre seminarium i medieteknik

På fredag, 19 november presenterar Arina Stoenescu följande på Medieteknikens högre seminarium:

“Jag presenterade mitt bidrag (40 accepterade peer reviewed abstracts) på ATypI 2010, en av världens största  och äldsta konferenser inom typografi som samlar både industri och akademi. ”ATypI, Association Typographique Internationale is the premier worldwide organisation dedicated to type and typography. Founded in 1957, ATypI provides the structure for communication, information and action amongst the international type community” (Typophile 2010).

En komplett lista med övriga konferenser inom typografi och grafisk design hittar ni här.”

Arina presenterar sitt bidrag samt introducerar typografiforskning inom medieteknisk forskning

Tid: fredag 19 november 13-15
Lokal: MC 442

Alla intresserade är varmt välkomna!

Immigrants, social media and (em)power – från insamlande till implementering

Förra veckan gästades vi av Brit Stakston på onsdagen och på fredagen var det dags för den ordinarie högre seminarieserien i medieteknik. Den här gången stod Victor Villavicencio för innehållet och presenterar det spännande projektet Immigrant Inclucion by eParticipation.

Immigrant Inclusion by eParticipation är ett EU-finanserat projekt som intresserar sig för hur sociala medier och “Collaboration and community technologies” (CCT) kan användas för att  förstärka minoriteters integration i samhället. Detta görs bl a genom att med hjälp av “Participatory Action Research” (PAR) undersöka myndigheters och minoriteters användande av CCT som verktyg för samhällsdeltagande.

Seminariet kommer inleddes med en introduktion av projektet och diskussionen avslutades med att diskutera hur den insamlade data som Victor presenterade kunde användas som utgångspunkt för att skapa applikationer, prototyper, användarguider och kanske framförallt designprojekt.

Sociala medier – marginellt eller ej under valrörelsen med Brit Stakston

Välkommen till ett extrainsatt högre seminarium i Medieteknik den 3 november!
Brit Stakston gästar vår Öppna Föreläsningsserie och i samband med det bjuder vi in till ett högre seminarium klockan 15.15
(efter gästföreläsningen med titeln “Politik 2.0 – konsten att använda sociala medier” som äger rum 13-15 i sal MB416).

Forskningen ser ut att visa en sak – att sociala medier var marginellt i årets valrörelse – men visar det verkligen hela bilden? Brit Stakston leder ett öppet samtal om vad som hände under årets valrörelse och vad vi vet nu efter några veckors första eftervalsanalys. Men var det inte så att majoriteten förlorades pga de sociala medierna via den bloggpost som satte fokus på sjukförsäkringsfrågan? Ta med era egna tankar och reflektioner så ger Brit Stakston en första genomgång som vi sedan för en gemensam diskussion runt.

Brit Stakston är kommunikationskonsult och mediestrateg för sociala medier på pr-byrån JMW. Där arbetar hon med kunder som Microsoft och Saltå Kvarn men ägnar en stor del av sin tid som debattör och föreläsare om sociala mediers konsekvens och påverkan på individer såväl som företag och organisationer. Aktuell under året som författare till boken Poltik 2.0 – konsten att använda sociala medier.

Tid: onsdag 3 november kl. 15.15
Lokal: MC 442

Seminariet ingår även i den institutionsgemensamma seminarieserien.

Alla är varmt välkomna, både på högre seminarium och gästföreläsning!

brit_stakston

feed-icon-14x14 Prenumerera på info om våra gästföreläsningar som RSS