Designing Digital Artifacts – högre seminarium i Medieteknik

Välkommen till Medieteknikens högre seminarium fredagen den 18 mars kl. 13-15.
Lars Erik Holmquist presenterar innehållet i seminariet enligt följande:

“Digital artifact are man-made object that rely on computation to perform their function. From having been expensive and limited to specific settings (like the office computer), digital artifacts are now everywhere and integrated in everyday situations. This has created a whole new class of products, which are different from traditional, non-digital products. I will present a number of digital artifacts that have been designed in my research group, going back almost 15 years, including artifacts for information visualization, personal communication, supporting creativity, and more. Through this history we can derive some important lessons about designing digital artifacts.

Lars Erik Holmquist is manager of the Interaction Design and Innovation Lab at SICS, a research leader at the Mobile Life Centre, and professor in Media Technology at Södertörn University.”

Tid: fredag 18 mars
kl. 13-15
Lokal: Apache, MC 442

Hjärtligt välkomna!

Stöd till ISTAR – reflektioner [Högre seminarium i Medieteknik] 4 mars

Fredagen den 4 mars kl. 13-15 kommer Minna Räsänen  att presentera reflektioner från det avslutade projektet Stöd till ISTAR vid Medieteknikens högre seminarium.

Seminariet handlar om ett vid årsskiftet avslutat projekt ”Stöd till ISTAR”, som genomfördes av Försvarshögskolan inom ett uppdrag från Försvarsmakten. Arbetet handlade om att med stöd av empiri undersöka och beskriva arbetsprocesser inom ett område inom Försvarsmakten. Projektets strävade efter att problematisera befintliga och tillhandahålla nya perspektiv för en organisationsförändring. Förkortningen ISTAR stod från början för Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance, och uttrycker en strävan att åstadkomma en väl integrerad verksamhet inom underrättelsetjänsten – den har numera internationellt begränsats till akronymen ISR.

Seminariet inleds med en kort presentation av projektet, dess övergripande syfte och resultat. Projektet genomfördes i nära samspel med olika intressenter och enheter inom Försvarsmakten. Det är därmed ett exempel på uppdragsforskning, som väcker generella frågor om vad forskning är och hur den kan och bör bedrivas. Dessa och andra frågor och reflektioner diskuteras under seminariet.

Att hantera olika typer av information i olika sammanhang och för olika syften är en del av underrättelseverksamheten. När detta arbete beskrivs, förekommer termen ”rådata” på information som t.ex. analytiker vill få eller har fått tillgång till. Som ett vardagsutryck, tas den för givet, den är inte alltid reflekterad över och är till en viss del osynlig. På seminariet presenteras exempel på vardagspraktiker som skapar ”rådata”, som i själva verket inte är så ”rå”. Vidare diskuteras vilka konsekvenser detta har t.ex. för systemutveckling.

Tid: fredag 4 mars
kl. 13-15
Lokal: Apache, MC 442

Varmt välkomna!

Värdering av designkvaliteter i interaktionsdesign

Medieteknikens högre seminarium gästas fredagen den 18 februari kl. 13-15 av Mattias Arvola från Södertörns högskola och Linköpings universitet.

Om man vill kan man läsa något inför seminariet rekommenderar Mattias följande texter:

Paper 1: Arvola, M. (2010). Interaction Design Qualities: Theory and Practice. In Proceedings of the 6th Nordic Conference on Human-Computer Interaction (NordiCHI 2010). Reykjavik, Iceland, October 16 – 20, 2010. [ http://www.ida.liu.se/~matar/ixdqualities-nordichi2010.pdf ]

Paper 2: Arvola, M. (2010). Interaction designers’ conceptions of  design quality for interactive artifacts. In Proceedings of Design Research Society (DRS) 2010, Montreal, July 7-9 2010. [ http://www.ida.liu.se/~matar/DQ-DRS2010-final.pdf ]

Abstract Paper 1:
This paper reports the results of an action research project investigating the articulation of interaction design qualities for a web portal for urban planning and development. A framework for analyzing interaction design qualities is presented. The framework consists of the practical, the social, the aesthetic, the structural and the ethical quality dimensions, and it was tried out in practice with developers and designers of the portal. This provided experiences used to revise the framework. The results indicate that the framework can be improved by splitting the social quality dimension into a communicational dimension and an organizational dimension. The structural dimension is also renamed to the technical dimension.

Abstract Paper 2:
It is important to be aware of different ways of seeing design quality of interactive artifacts in order to appreciate the various aspects of a design, but how do professional interaction designers understand design quality? In theory, one way of approaching design quality of interactive artifacts has been the Vitruvian principles of commodity, firmness and delight,   originally created for architecture. Such frameworks are, however, seldom directly employed in practice. This paper investigates what conceptions professional interaction designers have of design quality for interactive artifacts. Interviews were conducted with ten designers. The analysis disclosed four conceptions concerning: (a) Constraints & contexts, (b) motivations & purposes, (c) use-qualities of functions & content, and (d) experiential qualities of form & behaviour. An awareness of these conceptions may facilitate the appreciation for different aspects and opportunities in a design situation.

Tid: fredag 4 februari kl. 13-15
Lokal: Apache, MC 442

Hjärtligt välkomna!

matti1

[Bild från seminariet den 18 februari. Foto: Mauri Kaipainen]

Technology Roadmap of Interaction Technologies for the next 10 years

Den 4 februari gästar Helge Hüttenrauch Medieteknikens högre seminarium. Helge kommer att presentera STF-377-projektet för oss!


Så här presenterar Helge projektet: “Specialists Task Force 377 (STF 377), en arbetsgrupp av European Telecommunications Standards Institute (ETSI, www.etsi.org), hade som uppgift att framställa en 10-års teknologikarta (“technology roadmap”) över interaktionsteknologier som förväntas påverka tillgänglighet fram till år 2020. Resultatet i form av en ETSI guide (EG) är i nuläge under förberedelse inför en omröstning av ETSI medlemmar innan den får publiceras. Seminariet kommer att handla om motivet för projektet, relation till andra pågående aktiviteter på Europeisk nivå, metoden som användes och förklaringen av ett utsökt område (”Visual output technologies”) för att diskutera vilka möjliga konsekvenser denna/dessa teknologikarta/or kan ha, t.ex. för undervisning på Södertörns högskola.”

Tid: fredag 4 februari kl. 13-15
Lokal: Apache, MC 442

helge

[Bild från seminariet den 4 februari. Foto: Mauri Kaipainen]

Fiksjon og usability – Om forholdet mellom spilleverden og grensesnittet

Den 3 december gästas Medieteknikens högre seminarium av Medieteknikens gästforskare Kristine Jørgensen från universitetet i Bergen!

Kristine presenterar det spännande innehållet för seminariet enligt följande:
“I dette seminaret vil jeg presentere mitt postdoktorprosjekt som tar for seg forholdet mellom spillverdenen og spillsystemet, og hvordan dette kommuniseres til spilleren. Studiet tar utgangspunkt i intervjuer med utviklere, samt intervjuer med og observasjoner av spillere.”

Mer info om Kristine hittar ni här och härforskning.no där Kristine bloggar om spel och spelforskning.

Typography serving Ideology – Högre seminarium i medieteknik

På fredag, 19 november presenterar Arina Stoenescu följande på Medieteknikens högre seminarium:

“Jag presenterade mitt bidrag (40 accepterade peer reviewed abstracts) på ATypI 2010, en av världens största  och äldsta konferenser inom typografi som samlar både industri och akademi. ”ATypI, Association Typographique Internationale is the premier worldwide organisation dedicated to type and typography. Founded in 1957, ATypI provides the structure for communication, information and action amongst the international type community” (Typophile 2010).

En komplett lista med övriga konferenser inom typografi och grafisk design hittar ni här.”

Arina presenterar sitt bidrag samt introducerar typografiforskning inom medieteknisk forskning

Tid: fredag 19 november 13-15
Lokal: MC 442

Alla intresserade är varmt välkomna!

Immigrants, social media and (em)power – från insamlande till implementering

Förra veckan gästades vi av Brit Stakston på onsdagen och på fredagen var det dags för den ordinarie högre seminarieserien i medieteknik. Den här gången stod Victor Villavicencio för innehållet och presenterar det spännande projektet Immigrant Inclucion by eParticipation.

Immigrant Inclusion by eParticipation är ett EU-finanserat projekt som intresserar sig för hur sociala medier och “Collaboration and community technologies” (CCT) kan användas för att  förstärka minoriteters integration i samhället. Detta görs bl a genom att med hjälp av “Participatory Action Research” (PAR) undersöka myndigheters och minoriteters användande av CCT som verktyg för samhällsdeltagande.

Seminariet kommer inleddes med en introduktion av projektet och diskussionen avslutades med att diskutera hur den insamlade data som Victor presenterade kunde användas som utgångspunkt för att skapa applikationer, prototyper, användarguider och kanske framförallt designprojekt.

Sociala medier – marginellt eller ej under valrörelsen med Brit Stakston

Välkommen till ett extrainsatt högre seminarium i Medieteknik den 3 november!
Brit Stakston gästar vår Öppna Föreläsningsserie och i samband med det bjuder vi in till ett högre seminarium klockan 15.15
(efter gästföreläsningen med titeln “Politik 2.0 – konsten att använda sociala medier” som äger rum 13-15 i sal MB416).

Forskningen ser ut att visa en sak – att sociala medier var marginellt i årets valrörelse – men visar det verkligen hela bilden? Brit Stakston leder ett öppet samtal om vad som hände under årets valrörelse och vad vi vet nu efter några veckors första eftervalsanalys. Men var det inte så att majoriteten förlorades pga de sociala medierna via den bloggpost som satte fokus på sjukförsäkringsfrågan? Ta med era egna tankar och reflektioner så ger Brit Stakston en första genomgång som vi sedan för en gemensam diskussion runt.

Brit Stakston är kommunikationskonsult och mediestrateg för sociala medier på pr-byrån JMW. Där arbetar hon med kunder som Microsoft och Saltå Kvarn men ägnar en stor del av sin tid som debattör och föreläsare om sociala mediers konsekvens och påverkan på individer såväl som företag och organisationer. Aktuell under året som författare till boken Poltik 2.0 – konsten att använda sociala medier.

Tid: onsdag 3 november kl. 15.15
Lokal: MC 442

Seminariet ingår även i den institutionsgemensamma seminarieserien.

Alla är varmt välkomna, både på högre seminarium och gästföreläsning!

brit_stakston

feed-icon-14x14 Prenumerera på info om våra gästföreläsningar som RSS