Temaveckan presentationer

I fredags föreläste Usman Rafi som är webbanalytiker på tidningen Chef. Föreläsnignen  hölls på engelska, även om det var en kort föreläsningen fick studenterna en djupare inblick i de ämnet. Det tyckte vi var en bra avslutnings föreläsning med tanke på att temat som studenterna jobbade med under veckan var webbanalys. Usman stannade efter sin föreläsning  för att se studenternas presentationen.

Sedan var det dags för studenterna att redovisa de arbeten kring webbanalys som de har jobbat med under temaveckan. Redovisningarna presenterades via studenternas mobiltelefoner och vi fick ta del av information bl.a marknadsföring, SEO, analys, Google analytics, integritet och prestanda. Det var lärorikt att få höra på alla presentationer och vi blev imponerade över deras arbete med tanke på att de hade endast en vecka på sig. Väldigt lyckad temavecka för medieteknikstudenter!
[gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]

 

 

Intervjun till medieteknik studenter

Idag intervjuade vi tre olika grupper för att få deras tankar runt temaveckan. De flesta var överens gällande definitionen av webbanalys och förklarade det som analysering av webben och dess innehåll. Enligt de svar vi fick när vi frågade deras erfarenhet med webbanalys  har vi kommit fram till att medieteknik studenter som vi intervjuade inte har så många förkunskaper om just detta ämne och vi blev förvånade över hur många delar som ingår i kursen.

Dynamiken av temaveckan tycker studenterna om, föreläsningar som kombineras med grupparbete fungerar bra och är roligare än uppläggsuppgifter + tenta.

Förutom de ämnen som varje grupp jobbar med, har de fått en större kunskap om andra gruppernas ämne då de har pratat mycket och frågat varandra. Detta samarbete väckte frågor hos studenter om varför de olika program som läser medieteknik inte har samarbetat tidigare. När vi frågade studenter om vad de skulle vilja fördjupa sig i, i nästa temavecka, fick vi några svar som: Säkerhet på webben, integritet på Facebook och Google analytics.

Generellt är studenterna väldigt nöjda med temaveckan men det finns vissa punkter de hoppas på förbättras till nästa gång, som t. ex tydligare instruktioner om uppgiften som ska göras och uppdelning av grupperna, för den sista punkten kom studenterna på ett förslag att uppdela grupper innan temaveckan börjar och på så sätt kunna sätta igång tidigare med arbetet från och med den första dagen.

Vi hade även en föreläsningen idag av Ester Appelgren från högskolans journalistik/medieteknik avdelning. Mer info om föreläsningen hittar ni på medieteknik @Instagram.

Temaveckan är inte över än, imorgon kommer studenterna att presentera sina ämnen.

[gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]

Grupper jobbar på eget hand

Inga föreläsningar är planerade idag så istället jobbar grupperna med att förbereda inför fredagens presentationer. Förutom de olika grupperna som ska redovisa ett ämne inom webbanalys finns även tre grupper som finns till för att dokumentera och hjälpa de andra grupperna under veckan. Teknikgruppen hjälper studenterna att kontrollera så att allting fungerar när de ska koppla sina mobiler till projektorn inför redovisningen (då inga datorer är tillåtna!). En grupp samlar på sig nya ord som är relaterade till temat webbanalys och skapar en ordlista och ett gemensamt ordförråd för alla grupper och vi, dokumentationsgruppen är ansvariga för att uppdatera information i olika medier. Kul va? Glöm inte att följa oss på Instagram @medieteknik, nya inlägg varje dag av temaveckan!
[gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]

Hur fungerar det att annonsera på Google?

Michael Wahlgren från Pineberry lyfte fram de olika aspekter som skapar en lyckad annons på Google. Rätt användning av AD Words och SEO avgör synligheten av annonsen. Att använda sig av Google analytics och tänka på sökord, länkar ger annonsören möjligheten att förbättra eller ändra sin annons för att nå en lönsam annonsering.

Efter föreläsning började grupperna att arbeta med deras respektive tema inom webbanalys och nya olika begrepp började dyka upp.

[gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]

Höstens temavecka i medieteknik har fokus på webbanalys

Temaveckan drog igång med föreläsningar av Jenny Tirén Berg från högskolans kommunikationsavdelning, Peder Söderlind från Södertörns Högskola och Simon Beyer, Isabel Agardh från Ingager. Medieteknik studenter fick information om de faktorer att tänka på när vi annonserar via Facebook och de olika formatannonser som kan användas beroende på innehållet och syftet med annonsen. Jenny Tirén informerade om b.la tanken bakom ändringen från skolanskatalogen till videoannonsering som informationskanal för att nå studenter. Peder Söderlind gav en bra grund för att förstå hur trafikstyrning fungerar samt de förändringar i dataskyddsförordningen som börjar gälla nästa år.

Studenter fick kort info om deras uppgift  för veckan och grupperna bildades. [gästpostat av våra egna studenter i temaveckans dokumentera/dela-grupp]