Öppen föreläsning med Bo Bergström

Bo Bergström
Bo Bergström


Bo Bergström är författare, utbildare, föreläsare och creative director. Han har arbetat på några av de främsta reklambyråerna i Stockholm, rikligt prisbelönt, bl a guldäggsvinnare. Bergström har skrivit ett tiotal fackböcker om visuell kommunikation och bildkommunikation. Böckerna är kurslitteratur i en mängd olika sammanhang. Standardverket Effektiv visuell kommunikation, är även utgiven på engelska samt sex andra språk världen över (senast kinesiska). Han förläser, utbildar och leder workshops vid universitet och högskolor i hemland och utland, reklam- och designskolor samt inom näringslivet. Bergström utbildar också bildkommunikatörer och fotografer på ett flertal av landets fotoskolor med inriktning på nyhetsförmedling, reklam och information. Han är fil kand i konst, litteratur samt pedagogik och förste vice preses i Bild & Ord Akademin.

När? Onsdag 14 maj kl. 13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen Föreläsning True Creative

True Creative
True Creative

True Creative – Service Design Thinking
Lina Öhlund Karboub driver tillsammans med Jenny Fossum designbyrån True Creative som bl.a. arbetar med tjänstedesign, varumärkes- och destinationsutveckling. Lina är industridesigner från Konstfack.

När? 
Onsdag 2 april kl. 13

Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning Henrik Arnstad 19 mars


Henrik Arnstad
Henrik Arnstad

De ständiga förändringarnas århundraden.
Att leva i moderniteten – medieteknik med historikerglasögon

Sedan dryga 200 år lever stora delar av mänskligheten i den tidsepok som historiker benämner moderniteten. Henrik Arnstad är lärare i medieteknik, vetenskapsjournalist och historiker (just nu aktuell med boken Älskade fascism: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia). I denna öppna föreläsning kombinerar han sin yrkesroller,
genom att analysera medieteknik och IT-utveckling i ett historiskt perspektiv.

När? Onsdag 19 mars kl. 13

Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning Katarina Cooper

KatarinaCooper
KatarinaCooper

Från innehåll till test inom mobila tjänster.

Katarina Cooper är projektledare och ledamot av ledningsgruppen för Harbour Front.
Katarina är alumn från programmet IT, Medier och Design, och har lång erfarenhet
av utveckling av mobila tjänster för bl.a. SVT och TeliaSonera.

När?
 Onsdagen den 19 februari klockan 13

Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning – Åsa Helldén-Ruocco

Inspelad föreläsning

Åsa Helldén-Ruocco
Åsa Helldén-Ruocco

Att få det att hända i organisationer och företag – det kommunikativa ledarskapet.

Åsa Helldén Ruocco, adjungerad professor i strategisk kommunikation vid Mittuniversitetet, kommunikationskonsult och VD på Nordisk kommunikation AB.

När?
 Onsdagen den 22 januari klockan 13

Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning – Danwei Tran Luciani

Danwei Tran Luciani
Danwei Tran Luciani

Videoinspelning från föreläsningen

I samma anda som Bauhaus var en revolution mot arkitektur med ”nature envy”, är Modern design en revolution mot användargränssnitt med ”reality envy”. Authentically digital är en av de fem grundprinciperna inom Modern design. Är du nyfiken på att få höra om de andra fyra principerna och se konkreta och applicerbara exempel på samtliga? Välkommen.

Danwei Tran Luciani är Teknisk Evangelist på Microsoft med fokus på UX (User Experience). Med en bakgrund inom interaktionsdesign jobbar hon för att få kvalitativa appar för Windows 8 och Windows Phone. I övrigt spelar hon Xbox, geocachar och twittrar på http://twitter.com/danweitran

När? Onsdagen den 16 oktober klockan 13-15
Var? Lokal MB 416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Open lecture – Olga Goriunova

Meaningless Digital Cultures and The Question of Subject is the scope of this Open lecture, organized by the Department of Media Technology. Welcome, everybody!

olga Goriunova
olga_Goriunova

The talk explores memes, digital artefacts that acquire a viral character and become globally popular, as an aesthetic trend that not only entices but propels and molds
subjective, collective and political becoming.

Olga Goriunova is Assistant Professor at the Centre for Interdisciplinary Methodologies, University of Warwick and author of Art Platforms and Cultural Production on the
Internet (Routledge, 2012).
When? Wednesday, September 4th, 13.00-15.00.
Where? PA 106