Sofia Lundmark disputerar på fredag!

Sofia LundmarkDesigning for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation.

Sofia Lundmark som först studerat hos oss och sedan varit adjunkt i många år och just nu är programansvarig för IT, medier & Design, disputerar den 2 december 2016. Hennes avhandling heter Designing for Online Youth Counselling: Empowerment through Design and Participation.

Disputationen sker i Uppsala, fredag 2 december kl 13.15 vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

sofia_lundmark_avh
Omslag av Camilla Qvick

Hanging out in the game café – contextualizing co-located computer game play practices and experiences

Igår disputerade Fatima Jonsson med sin avhandling, “Hanging out in the game café -contextualizing co-located computer game play practices and experiences”. Disputationen, som pga en opponent som satt fast på ett tåg blev två timmar försenad, gick väl och Fatima välkomnades till skaran av doktorer. Grattis Fatima!

Fatima tackades oss på Medietekniken på Södertörns högskola väldigt fint i förordet, vilket vi i vår tur tackar för och hoppas på vidare samarbete med numera filosofie doktor Fatima Jonsson! 🙂