Designing Gender in Social Media: Unpacking Interaction Design as a Carrier of Social Norms

During this summer Sofia Lundmark and Maria Normark published a new journal article called; Designing Gender in Social Media: Unpacking Interaction Design as a Carrier of Social Norms. This article is published in the International Journal of Gender, Science and Technology.

The abstract for the article looks like this:

Designing Gender in Social Media: Unpacking Interaction Design as a Carrier of Social Norms http://t.co/JwHNDSVEAX #gender

— GST Journal (@GST_Journal) September 5, 2014

Presentation för Stockholms stad om utveckling av e-tjänster för ungdomsmottagningar

Idag, den 25 oktober var vi (Sofia Lundmark, Maria Normark och Minna Räsänen) inbjudna att hålla en presentation för Stockholms stad om design och utvecklingen av e-tjänster för ungdomsmottagningar. Vi presenterade vårt projekt och gav lite input till deltagarna kring att möta unga på nätet och om att mötas på distans via olika videokommunikationsverktyg. Temat för dagen var unga på webben och även umo.se och aktörer från Stockholms stads e-tjänsteprojekt presenterade inom ramen för temat.

Om normkritisk designanalys: ungdomsmottagningar på nätet – Kommunikationsseminariet på KTH

I torsdags (den 28 april) höll Maria Normark och jag ett seminarium på KommunikationsseminarietKTH. Seminarieserien med titeln Kommunikation: Kultur, Teknologi, Vetenskap är under våren 2011 ett samarbete med Södertörns högskola och ämnet Medieteknik då temat för våren är “Normkritisk design”. Bakom seminarieserien står Leif Dahlberg, Per-Anders Forstorp, Eva-Maria Jacobsson, Sinna Lindquist, Daniel Pargman och Minna Räsänen (CSC, KTH), samt Sofia Lundmark, Maria Normark och Minna Räsänen som representerar Medietekniken på institutionen Kommunikation, medier och IT vid Södertörns högskola.

———–
Titeln på vårt seminarium var:

OM NORMKRITISK DESIGNANALYS: UNGDOMSMOTTAGNINGAR PÅ NÄTET

Vi presenterade innehållet inför seminariet med följande text:

“Vi har i två etnografiska studier följt utvecklingsarbetet med den nationella sajten umo.se samt det pågående arbetet med att utveckla en ungdomsmottagningssajt inom stockholm.se. En observation vi har gjort är att inte bara text och bild skapar normer utan att form, gestaltning, interaktion och navigation kan påverka hur ett budskap framställs. Under seminariet kommer vi att diskutera några exempel och ta avstamp i vårt pågående arbete med att utforska vilka föreställningar som skapas genom interaktionsdesign.”

————

Presentationen gick väldigt bra och diskussionen som följde gav många tankar, idéer och inspiration till vårt fortsatta arbete. Tacka till alla som var där och bidrog till ett spännande seminarium!