WiiScience-projektet i Metro

Notis i Metro Teknik 2010-01-27

Så vill forskare lära sig av Nintendo Wii

Installation av professorer

11 december installerades 14 professorer på Södertörns högskola.

Vår institution Kommunikation, Medier och IT fick totalt fyra professorer installerade denna gång, Mauri Kaipainen och Lars Erik Holmquist, professorer i medieteknik och Jens Kjeldsen och Mats Rosengren, professorer i retorik. En av våra IMD-studenter, Natalie,  som också är studentambassadör bar den svenska fanan.

Grattis och välkomna till oss!

Nytt forskningsprojekt – Nomadic Interaction Models

Att arbeta tillsammans utan en gemensam plattform

Allt fler arbetar från ett fik eller hotellobbyn. Man arbetar tillsammans via mobil teknik, men utan gemensam plattform. Möjligheterna finns i tekniken, men används tekniken som vi tror? Och vad behövs ytterligare? Ett forskningsprojekt ska kartlägga teknikanvändning vid “nomadarbete”.

Det kan vara en fågelskådare som sitter på pass vid en sjö. Med dagens teknik vet de sekundsnabbt när någon annan fått span på en spännande art någonstans i världen. De kan ta reda på allt om arten och hur de tar sig dit om de önskar.

Går du förbi ett café idag, ser du den alldeles säkert. Ensamarbetaren som slagit sig ner djupt försjunken. Med möjlighet att samarbeta med andra, kanske på ett fik på andra sidan jorden. Likadant i hotellobbyn.

Teknik för samarbete utan fasta former

Denna typ av “nomadarbete” ska Maria Normark, lektor i medieteknik vid Södertörns högskola, kartlägga i ett forskningsprojekt. Lösa grupperingar av människor samarbetar men har inte någon gemensam plattform. Man har inte gemensamma arbetstider eller gemensam arbetsplats. Alla har sina egna tekniska hjälpmedel.Maria Normark

– Genom fältstudier ska jag ta reda på vad folk egentligen gör med tekniken och tar den till sig, berättar Maria Normark. Hur överbrygger de problem? Vad behövs ytterligare för de här grupperna?

marianormarkSatsning på kvinnliga forskare

Maria Normark inleder från och med 1 juli 2010 arbetet med projektet “Nomadic Interaction Models: On Adoption and Adaption of Mobile Technologies”.

Hon är en av femton kvinnliga disputerade forskare som fått halva sin finansiering betald av VINNOVAs VINNMER-program. Den andra hälften finansieras av Södertörns högskola och Mobile Life VINN Excellence Center på Stockholms universitet.

VINNMER inriktar sig främst på att förstärka möjligheten till forskarmeritering efter doktorsexamen för disputerade forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå.

Södertörn @ Dreamhack @ Facebook

Dreamhacktåget
Dreamhacktåget

Dreamhack är världens största LAN och datorfestival. På DreamHack samlas spelintresserade människor under 4 dagar och ägnar sig åt allt möjligt, allt ifrån spelkommunikation, programmering, film, musik, design och rekrytering. Deltagarna är mellan 13 och 60 år.

Ett specialchartrat tåg tar deltagare från Stockholm till Elimamässan i Jönköping, bussar går från Oslo och andra platser, reguljära tåg och framförallt egna bilar tar besökarna hit. .

I år testar vi på Södertörn för första gången att vara med på DreamHack i rekryteringssyfte. Tanken bakom det hela är att sprida medvetenhet om Södertörns högskola, att informera om våra program, i förta hand de som är under uppbyggnad och att rekrytera intresserade till våra utbildningar på högskolan. Ett konkret mål är att samla in intresserades kontaktuppgifter för att fortlöpande kunna ge information om oss. Två studenter från vår institution, Anna Daghall från Medieteknik A och Karolin Lo från It, medier och design. ansvarar för rekryteringsarbetet i samarbete med informationsavdelningen och Lena Sköld..DHW09 innan släckning

På plats är också en av våra spelforskare, Jon Manker, för att söka amatörspeldesigner att ha med i DKV-projektet och för att samla intryck till vårt komande speldesignprogram och till kursen Spelvärldar och nätkulturer.

Följ oss på DreamHack via facebook :

http://www.facebook.com/pages/Sodertorn-Dreamhack/328697605091

Spelcirkel

Nu drar vi igång spelcirklar i vår spelstudio, med inspiration från Game Labs världen över!
Vi kommer att köra varannan onsdag (jämna veckor) kl.12-17, med ganska lösa ramar så att man kan komma och gå lite fritt efter egna förutsättningar.

spelcirkel21spelcirkel31spelcirkel51Spelcirkel

Spelcirkeln riktar sig till forskare, forskarstuderande, lärare och  spelindustrifolk med en verksamhet inom spelområdet. Värdpar är Jon Manker och Ulf Hagen och vår forskning är inriktad på speldesign. Ett givet fokus på spelcirklarna ligger därför på design och spelande av spel, analoga såväl som digitala. Det kan göras med presentationer av spel som sedan testspelas, workshops där spelidéer tas fram och design utförs och med hjälp av inbjudna gäster som håller föreläsningar, presentationer eller masterclass.

På kartan nedan finns en vägbeskrivning till spellabbet. Vissa av tillfällena hålls på DSV, behöver du vägbeskrivning dit, kontakta magnus [at] dsv.su.se

För att veta förutsättningerna önskar vi att de som planerar att komma  meddelar närvaro via Doodle:
http://www.doodle.com/wukgf7sydfm78hd2

Meddela närvaro senast tisdagen dagen före aktuellt tillfälle. Läsårets alla tillfällen ligger redan i Doodlen så bocka gärna av så snart ni vet att ni planerar att komma.

hitta_till_spelcirkeln

Standardschema:
(12- 17 varje jämn onsdag är tiden som gäller. )

12.00 Samling för lunch i spellabbet plan 5, hus C, längst ut i korridoren
12-13 Lunch
13      Presentation/ Diskussion
14-17 Gemensamma och frivilliga aktiviteter, spelande.

-:-

Specifika teman / innehåll

14/10: Dan Teasdale (senior designer på Harmonix) föreläsning om Rock Bands designprocess från GDC09 och Rock Band Beatles-jam

28/10: Djupintervjuvideo med Reiner Knizia om “Tigris and Euphrats” och spela det, Knizias  Sagan om ringen-spel och kasnke andra Knizia-spel

11/11: Blinda som målgrupp för spel, presentation av tre projekt (Göran Lange/Thomas Westin, Fredrik Winberg, Mathias Hordvall), testa “Rythm Heaven” på DS och Designworkshop på temat

25/11: Designworkshop. två designövningar: analog version av digitalt spel och vice versa. Bonusaktivitet: Plastpistol i kvadrat.

9/12: Roborally (Lina Eklund) och Interface gånger 3: Stereo IR Gun, kinesisk 8-bits-Wii och  elektronisk CCG;  Eye of Judgement.

13/1: På DSV:  Dreamhack – erfarenheter och lärdomar kring datainsamling, deltagande och rekrytering

27/1: INSTÄLLT!

10/2: På DSV:

24/2:

10/3: På DSV:

24/3: Narrativ metod för spelförfattande. Besök av Katarina Borg Gyllenbäck och Peter Zackariasson som forskar kring detta. De kommer att presentera metoden och även ge utrymme för praktiska övningar.

7/4: På DSV:

21/4: Magic the Gathering, besök av erfarne spelaren Stefan Nygård, lekar finns att tillgå men ta gärna med en egen om du har och försök slå stefans imba-lek. Ev. finns möjlighet att testa MtG online och MtG Battlegrounds (mer actionvariant).

5/5: På DSV:

19/5: Flyttad, till:

21/5: Dreamhackademic S10
LAN-party, klockan 12.00-24.00
Det kommer att finnas möjlighet att spela, testa, diskutera, utmana varandra och umgås kring på några av världens högst rankade eller populäraste spel, både brädspel och elektroniska spel. T.ex:
Left4Dead 2 (och utmana Camilla från biblioteket den som vågar)
Guitar Hero (och utmana Jon den som vågar)
Sing Star (och utmana Sofia den som vågar… vi har alla Sing Star som finns, typ)
n0tpr0n (uLF, nr 34 i världen på detta, kan visa och snacka taktik)

2/6: På DSV:

16/6: Designworkshop – Brädspel – Många spel i ett  / SNES – Presentera sina favoriter för varandra / C64-party

(Innehållet kan komma att modifieras eller ändras av olika orsaker, datumen är dock fasta)

-:-

Utöver programmet för dagen finns i spellabbet  minst ett spel till varje konsol som man kan spela om man vill.
Man kan också om andan faller på spela I PC-LANet där det på alla datorer finns följande spel installerade:
– Counterstrike 1.6
– World of Warcraft
– Warcraft III Reign of Chaos + Frozen Throne
– DotA
– Team Fortres 2
– Half Life 2
– Star Craft
– Enemy Territory

-:-

Välkomna!
Jon och Ulf

_________________________________________________________

Södertörns högskola deltar i eLearning Africa 2009

ela20091Senegal var det första fransktalande land att anordna denna konferens om eLearning. Den samlade 1315 deltagare från 85 länder. Det var ett bra tillfälle att få en blick över eLearningläget i Afrika och i allmänhet. Vincent Demargne representerade Södertörn och har deltagit i olika sessioner, bland annat Sociala nätverk för lärande och undervisning, Kvalitet av lärande och undervisning med IT i afrikanska skolor, IT och lärande, de politiska utmaningarna.

Ungas multimodala gestaltning (UngMods)

Ungas multimodala gestalning – hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion

Projektet är ett treårigt forskningsprojekt vid Södertörns Högskola, finansierat av KK-stiftelsen (satsningen/programmet Unga nätkulturer). Projektet är nu (våren 2009) i en uppstartprocess, där vi kommer att starta upp det på allvar hösten 2009.

Det övergripande syftet med projektet är att studera hur unga människor (13-17 år) använder digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) i både informella och formella vardagliga lärsammanhang, särskilt på vilket sätt möjligheterna till multimodal gestaltning stöder individens kritiska reflektion kring lärande, kunskapsbildning och jagutveckling.

De skolor där studierna kommer att genomföras, är Broängsskolan och Tumba Gymnasium, båda i Botkyrka kommun.

Partners i projektet är Botkyrka kommun och Rektorsakademien.

Projektledare: Patrik Hernwall

Deltagare: Ana Graviz (Pedagogik), Mats Nilsson (MT).

Uppdaterat:
Projektets blogg är inte längre online.
Projektets slutrapport som pdf