Chiara Rossitto gästar högre seminariet

Interactive performances as a means of social dialogue

Chiara Rossitto, Stockholm University

Digital technologies provide theater with new possibilities for combining traditional stage-based performances with interactive artifacts, for streaming remote parallel performances and for other device facilitated audience interaction. Compared to traditional theater, mixed-media performances require a different type of engagement both from the actors and the audience members. In this talk, I will draw on past and current work to discuss different qualities of audience participation in interactive performances, and the challenges actors’  experience when rehearsing for interacting performances. The work relevance lies in: i) the opportunity to explore interactive performances as means of social dialogue and civic participation; ii) the challenges emerging when technology is designed to convey felt-experiences and not merely to meet functional requirements.

chiararossitto

Lyssna på en intervju med Chiara Rossitto här

HÖGRE SEMINARIUM: Mikael Wiberg – Makers Materials

Makers Materials –  Creative Explorations Beyond Given Conditions?

Mikael Wiberg, Umeå

In this seminar I will take a point of departure in the current maker movement in HCI. However, and beyond Schön´s conceptualization on making or “craft” as a “conversation with materials” where the “materials at hand talk back to the designer” I will suggest that 3D-printing introduces additional processes of creative making – prior to having any “materials at hand”. With a practical design project as our empirical case I illustrate how this plays out in practice, and I discuss how there might actuallly be several processes of creative making linked closely together, across different manifestations of ideas, and even across different stages of the project. I discuss the theoretical implications of this in relation to design theory, in particular in relation to how we describe the process of creative making and in relation to the notion of design as “form-giving”.

mikaelwiberg

Lyssna på vår intervju med Mikael Wiberg här

Högre seminarium i medieteknik: Maria Håkansson – Dilemmas and opportunities for making change through/with technology

Medieteknikens högre seminarium gästas på onsdag av Maria Håkansson från Chalmers som kommer att presentera under titel:

Dilemmas and opportunities for making change through/with technology

Abstract:

In this talk, I will draw on my work in “sustainable Human Computer Interaction” where I have studied families who are strongly motivated to live sustainably, to reflect on “making change”. I will give examples of how we as researchers/designers have imagined making sustainability-oriented change with technology – including designing systems that persuade people to change their behaviors and lifestyles – and some issues and questions this gives rise to. Then I will turn to talk about the simple living and organic farm families I studied, insights about their practices, and how I personally struggled with implementing in design what the participants implement through lifestyle choices. This made me reflect on how the families themselves try to make sustainability-oriented change, realizing that not only do we as researchers/designers share dilemmas with them when it comes to making change, but that we also can learn lessons from them to deal with some dilemmas. Although my examples will focus primarily on sustainability, I believe the dilemmas and opportunities for making change relate more broadly to what we do as researchers/designers engaged with technology.
Tid:                      Onsdag den 23 mars kl . 13-15
Lokal:                 MD 338

Varmt välkomna!

Högre seminarium i Medieteknik: Malin Wik om hur Wizard of Oz-systemet Ozlab överlevt i 15 år

Medieteknikens högre seminarium gästas denna vecka av Malin Wik från Karlstads unversitet som kommer att prata om “Wizardry, studenter och forskning: hur Wizard of Oz-systemet Ozlab överlevt i 15 år”.

Seminariet handlar om hur Informatik vid Karlstads universitet använt Ozlab-systemet och Wizard of Oz-teknik i sin grundutbildning, från första kursen till kandidatuppsatser. Detta relateras till frågan om WOz-verktygens korta livslängd.

Wizard-of-Oz (WOz) är en teknik inom interaktionsdesign som innebär att hi-fi-prototyper av gränssnitt kan testas i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen utan att det underliggande systemets funktionalitet är implementerad. I och med att användaren tror sig använda ett helt fungerande system kan data från interaktionen användas för att informera design och som träningsdata. WOz har klassiskt använts inom MDI och AI-forskning för utveckla system som använder naturligt språk på olika sätt.

Tid:                     Onsdag den 9 mars kl. 13-15
Lokal:                 MD 338

HÖGRE SEMINARIUM: Embodied Core Mechanics and Embodied Sketching. Strategies for the Design of Embodied Play

Medieteknikens högre seminarium gästas nästa vecka av Elena Márquez Segura som kommer att presentera följande:

Embodied Core Mechanics and Embodied Sketching. Strategies for the Design of Embodied Play

This seminar taps into the challenge of designing for experiences of social and physical play in a co-located interactive setting. In particular, I will talk about an alternative approach to design that considers as design assets not only the technology, but other contextual elements, such as the players or participants themselves, physical artifacts, and the space where the activity unfolds.

To flesh out this approach, I will present two concepts: embodied core mechanics, and embodied sketching.
The former is appropriated from the general concept of core mechanics in game studies, while the later set forth strategies for understanding and designing embodied core mechanics early in the design process.

These will be illustrated with examples from several installations and exploration studies.

Tid: Onsdag den 24 februari kl . 13-15
Lokal: MD 338

elenamarquez

Lyssna på vår intervju med Elena Márquez Segura här

Högre seminarium med Elina Eriksson

Elina Eriksson är lärare i medieteknik/interaktionsdesign samt forskare på Green Leap och CESC (Centre for Sustainable Communication) på KTH.

Hon har ett stort intresse för kopplingen mellan teknik och samhälle. Sen 2013 har Elina djupdykt ner i hållbarhetslitteraturen, forskat inom ett par projekt med hållbarhetstema och undervisat om IKT och hållbarhet. På seminariet kommer Elina diskutera hur man som forskare inom medieteknik/MDI/IKT kan förhålla sig till hållbarhet, vilka perspektiv man kan ha och hur man navigerar mellan att vara engagerad (på gränsen till aktivist) och samtidigt bedriva god forskning.

Omvärldsnätverk hanterar sociala medieströmmar och kollaborativ intelligens vid årlig konferens om omvärldsbevakning

Forskningsprojektet CIBAS som leds av Medieteknikämnet vid Södertörns högskola har för andra gången genomfört en årligt arrangerad konferens om omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Lars Degerstedt, som är projektledare i CIBAS presenterade tillsammans med kollegor från projektet, forskning om hur omvärldsnätverk kan användas både för att hantera sociala mediaströmmar och hur man kan utnyttja detta via kollaborativ intelligens i den egna organisationen.

Untitled– “En grundläggande distinktion kan göras mellan externa och interna omvärldsnätverk, vilket vi studerat bland annat i form av två designprototyper”, enligt Lars Degerstedt. För det interna nätverket är det viktigt att stödja kollaborativ intelligens, dvs. samarbete vid gallring och tolkning av omvärldshändelser. För det externa nätverket har vi studerat hur man kan använda så kallade folkhopar, eller crowds, för att samla data och skapa strategisk diskussion. Här är det avgörande hur agendan sätts och att man hittar fungerande incitamentssystem berättar Lars Degerstedt.

 

Untitled2Konferensen Intelligence 2015 var väbesökt även i år och hade ett heldagsprogram med föredrag av olika branschexperter. Robert Jan Alting von Gesau och Lene Schack berättade om hur omvärldsbevakning och omvärldsanalys i AkzoNobel och Henrik Sköld beskrev hur omvärldsbevakningsarbetet byggts upp inom Post- och telestyrelsen. Professor Pelle Snickars, Umeå universitet, diskuterade hur nya medieformat alltmer kommer påverka omvärldsbevakningsarbetet. Konferensens moderator Hans Hedin beskrev mognadsprocesser för omvärldsbevakning i en organisation. Susanna Tirkkonen, M-Brain, talade om behovet av social media intelligence.

Här hittar ni talarnas olika presentationer under konferensen:
http://ci-nätverket.se/intelligence-2015/presentationer-i-pdf/
och här hittar ni inspelningar från konferensen:
http://ci-nätverket.se/intelligence-2015/filmer/


Konferensen var arrangerad via branschnätverket Svenska CI-nätverket som drivs bl a av CIBAS-projektets parter M-Brain, Comintelli, Glykol och MedieteknikenSödertörns högskola.

Presentationer och prototyper hittar ni här: http://ci-nätverket.se/intelligence-2015/

Rapport från Internetdagarna 2015

Screen shot 2015-12-09 at 5.07.06 PMÅrets Internetdagar (eller #ind15 som det kallades i sociala medier) är en konferens som organiseras av IIS (Internetstiftelsen i Sverige) där själva internet spelar huvudrollen och är i fokus för konferensen. Evenemanget, som ägde rum två veckor sedan, riktar sig till alla som jobbar med att forma och utveckla internet så som det ser ut idag och spekulerar hur det kommer kan komma att se ut i framtiden. Målet enligt IIS är att ”inspireras, lära och nätverka”. Konferensen innehöll i år ett antal olika temaspår som gick parallellt samt ett ramprogram av inspirationsföreläsningar, mingel och andra aktiviteter. Temat för internetdagarna i år var inspirerat av tv-spelklassikern pacman, samt andra retrospel vilket speglades i många detaljer och inte minst genom den visuella utformningen för konferensen överlag.

Två medarbetare från medieteknikkollegiet var på plats under årets internetdagar och har tog del av de olika spåren som erbjöds: Sophie, doktorand i medieteknik deltog i “IoT crafting” och Nico, som är adjunkt i medieteknik, deltog i två olika spår kring dels den ”Den digitala människan”, dels ”Wordpress means bizness”. Några av våra studenter från utbildningsprogrammet IT, medier och design (IMD13) var också på plats: Hampus och Adam deltog i ett spår om “Web-performance” under den första dagen och under den andra dagen besökte Adam “Sökmotorsoptimering idag: tankesätt, praktik och utveckling” och “Internet Discovery Day” där många startups presenterades och tävlade mot varandra. Men vad tyckte alla om sina spår? Vad är de viktigaste lärdomarna som går att dra utifrån deltagandet?

Vad gjorde ni under internetdagarna detta år? Vad inspirerade, vad lärde ni er och hann ni nätverka?

sophie_passbildSVSophie: Jag var del av ett hackathon om IoT crafting som anordnades av Swedish ICT där det fanns åtta olika teman att fördjupa sig inom under de två dagarna. IoT står för Internet of Things eller sakernas internet och det som stod i fokus för temat var olika kopplingar med andra ämnen så som IoT och sport, automatik eller hemmet. Under måndagen blev vi indelade från ledningsgruppen och jag ingick i ett av lagen som pratade om ”IoT och utbildning”. Vi diskuterade många olika idéer som gick från ett utbildningsschema med IoT fokus, över funderingar kring värdet av utbildning, men vi slutade med ett koncept kring att få studenter och industrin att hitta varandra lättare med hjälp av en digital tag-styrd databas som kopplas till studentlegitimationen. Under den andra dagen valde jag att ingår i en grupp som höll på med energikonsumtion. Först fick vi ta del av en introduktion till en toolkit op-en.se som underlättar att prototyper idéer inom IoT-sektorn, där man frå använda sig av en mängd riktig data som samlas in på olika platser i Sverige. Sedan byggde vi ett system som mätte elkonsumtionen i realtid på konferensen och visualiserade den med hjälp av en fysisk prototyp.

Den andra dagen var väldigt lärorik där de olika verktyg redan befann sig på en hög nivå och där gruppen lyckades bygga och kontextualisera fysiskt. Hela konferensen var i mina ögon välplanerad och erbjöd lekfulla interaktioner och möjligheter att umgås och nätverka. Jag gillade de keynotes som erbjöds, även om de inte alltid var självklart varför just de valdes att representera det ”nutida internet”. Jag gillade dock det mera kritiska inslaget som en del talare fokuserade på.

nico_square-1Nico: Under den första dagen var jag  med på ”Wordpress means bizness”-spåren som fokuserade på olika aspekter av wordpress-världen. Sammanfattande får man säga att WordPress fortfarande är ett av dem ”hetaste” Content Management System (CMS) som insätts i otrolig varierande typer av system i marknadens spektrum. Vissa saker som diskuterades inom det här spåret kändes väldig välkänt, t.ex. att folk kan starta upp, anpassa och driver en egen blogg väldig enkelt och hur detta används i olika former av business (t.ex. moderskeppet, metro mode). Andra talare belyste mer allmänna faktorer om business processer, e-commerce, project management, accessibility eller UX som inte var helt nytt för mig. Intressant var att se hur ett projekt liksom KIT.se integrerar WordPress genom deras framsteg från enkelt till utvecklat stadium, och att WordPress har en viss rättighet att vara även med i komplexa och dynamiska startup projekt.

Andra dagen handlade om frågorna kring det digitala och människan och vad händer om individer möter det digitala. Hur ser framtiden ut med de nya tekniska möjligheter som kommer dyka upp? Vad betyder det åt mänskligheten att ha nya verktyg eller snarare ”extensions” av var kropp? Hur påverkar detta samhället? Talarna tog upp väldigt intressanta (till och med filosofiska) frågeställningar som komplimenterades av demonstrationer av ”state of the art” technologi. Spåret ”Den digitala människan” är tredje delen i serien ”digitala vardagen” och spelades in fullständigt.

Adam_PotrattAdam: Jag tror att jag kanske hade lite felaktiga förväntningar på vad jag skulle få ut av Internetdagarna. Jag förväntade mig mycket mer hands-on, konkreta tips och tricks, lite mer som föreläsningar. Istället var det mycket mer marknadsföring av sig själv som person, av sin eventuella bok eller det företag man grundat. Men också en hel del reflektioner kring hur internet ser ut idag, hur det har sett ut och hur det kommer se ut i framtiden.

Trots detta fokus plocka jag med mig ett väldigt konkret tips från Tobias Baldauf från Akamai; använd inte photoshops ”save for web” när du ska spara ut jpg:s för webben. Eftersom ungefär hälften av all data som laddas från en webbsida ofta är bilder. Detta enkla tips ger en betydande skillnad för laddtider och användarupplevelse, speciellt när så mycket av webben upplevs genom mobila uppkopplingar.

HampusHampus: Jag var bara där första dagen och vi körde web performance. Det blandade och gavs av olika typer av framträdanden genom olika angreppssätt för hur utvecklare (och designern) kan arbeta mot bättre web-prestanda. Tobias Balduf tacklade bildkomprimering för .jpeg och klargjorde att det går att komprimera väldigt effektivt utan att förlora upplevd bildkvalitet. En förhållandevis praktisk genomgång där han gick igenom steg för steg jämförelse av olika format och processer. Barbara Bermes gick igenom sin bok ”lean websites” om att tänka holistiskt när det gäller prestanda, många bäckar små bidrar till en bättre slutupplevelse. Hon tog också upp hur man kan skapa wireframes för i vilken ordning en sida kan laddas och vilken tyngd alla elementen bör ha. Andy Davis arbetar med att ta fram Http2 som nytt protokol för internettrafik. Intressant vid första halvan, men sedan zoomade jag ut när det blev för tekniskt, om man är insatt i tematiken kan jag tänka mig att det är lärorikt. Tobias Järlunds framträdande handlade om hur han på Aftonbladet.se arbetar för att optimera prestanda.

Sist ut var Meri Williams, helt klart en personlighet och ett framträdande som fångade mig. Hon gjorde det enkelt och konceptuellt med en stor portion humor. Hon poängterade vikten av att inte fixa till prestandan i slutet av ett projekt utan vara aktiv med den under hela projektets gång. Tanken om att fördelar och problem kan snöbolla under en process och hur viktigt det är att det inte växer som problem utan som tillgång. Överlag upplever jag att Meri Williams hade kunnat få mer tid och alla andra mindre. Man kunde komprimerat deras framträdanden till hälften och ge den tiden till Meri. I alla fall för någon som mig som inte är helt insnöad i området. I efterhand hade jag nog hellre velat gå på WordPress.

Några länkar och tipps som vi tog med oss från Internetdagarna:

Högre seminarium med Thea Sogenbits

Introduction  to the World of Revenue Streams and Business Models of Cyber Crime

Last two decades have introduced cyber crime to everybody in Europe. The development from harmless “letters from Nigeria” to complex confidence frauds schemes and identity thefts has been a rapid one. Approximately every third fraud in Europe Today is committed as computer-related fraud. Some authors even claim that cyber criminals were the first ones ever to make money on the Internet. The present study looks at cyber crime from the viewpoint of illegal business, analyzing the optimal value chains that make the crime profitable for those that commit it. 

Högre seminarium med Lars Degerstedt

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys med social teknik – metoder och verktyg för omvärldsnätverk

Vid seminariet presenteras ett urval av resultat från forskning inom
CIBAS-projektet som rör omvärlsbevakning och omvärldsanalys med stöd av
social teknik. Ett nytt samlingsbegrepp social competitive intelligence
(social CI) har introducerats liksom ett nytt ramverk för socioteknisk
analys och design. Empiri har insamlats via fallstudier och enkät kring
utmaningar och möjligeter för social CI. Baserat på empiri och
social-ci-ramverk har två sociotekniska lösningar för interna respektive
externa omvärldsnätverk skapats i form av arbetsmetodik och
designprototyper.