Ungas multimodala gestaltning (UngMods)

Ungas multimodala gestalning – hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion

Projektet är ett treårigt forskningsprojekt vid Södertörns Högskola, finansierat av KK-stiftelsen (satsningen/programmet Unga nätkulturer). Projektet är nu (våren 2009) i en uppstartprocess, där vi kommer att starta upp det på allvar hösten 2009.

Det övergripande syftet med projektet är att studera hur unga människor (13-17 år) använder digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) i både informella och formella vardagliga lärsammanhang, särskilt på vilket sätt möjligheterna till multimodal gestaltning stöder individens kritiska reflektion kring lärande, kunskapsbildning och jagutveckling.

De skolor där studierna kommer att genomföras, är Broängsskolan och Tumba Gymnasium, båda i Botkyrka kommun.

Partners i projektet är Botkyrka kommun och Rektorsakademien.

Projektledare: Patrik Hernwall

Deltagare: Ana Graviz (Pedagogik), Mats Nilsson (MT).

Uppdaterat:
Projektets blogg är inte längre online.
Projektets slutrapport som pdf