Spelprogrammet deltar på Comic Con Gamex 2015

Spelprogrammet deltar på nordens största mässa för populärkultur, Comic Con Gamewx 2015, med spel från tre studentprojekt!

Nyheten nedan presenteras på Södertörns högskolas hemsida [sh.se]:

Spelprogrammet på Södertörns högskola deltar på nordens största mässa för populärkultur – Comic Con Gamex på Friends Arena, 30 okt – 1 nov . Tillsammans med över 90 utställare inom allt från TV, Film, Spel, Serier, Cosplay, Convention-butiker och Esport kommer Spelprogrammet synas med spel från tre studentprojekt – däribland Främlingsverket, Witchcraft the game​ och SGA-nominerade Framing of My Life​.

[Foto: Jon Manker]
[Foto: Jon Manker]
Nyfiken på studentprojekten redan nu?
Titta på följande trailers:

Om Spelprogrammet
Spelprogrammet på Södertörns högskola är ett kandidatprogram som erbjuder branschanpassade kunskaper, färdigheter och kontakter med möjlighet för studenterna att arbeta professionellt med spelutveckling, såväl nationellt som internationellt.
Spelprogrammet 

Om Comic Con Gamex
Finn mer information om mässan och programmet på deras webbsida Comic Con Gamex
Information finns även på deras Facebook-sida. Facebook/Comiccon

Projektleverans för studenterna på OpenLab

Nyhet från sh.se:

Läs mer här.

“Vårens studenter på kursen OpenLab har presenterat sina koncept och konkreta lösningar på några av Stockholmsregionens utmaningar för en växande & hållbar storstad.

Kursen är ett samarbete med studenter från Södertörns högskola, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Stockholms universitet. Den sker på avancerad nivå, 15 högskolepoäng och studenterna arbetar i interdisciplinära grupper på uppdrag av Stockholmregionen för att hitta konkreta lösningar på komplexa samhällsfrågor.

Varje termin på OpenLab avslutas med ett presentationstillfälle där studenterna berättar mer om sina lösningsförslag på Stockholmsregionens samhällsutmaningar – en projektleverans. Denna vår har Stadsbyggnadskontoret, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Äldreförvaltningen bidragit med utmaningarna.

Studenter på kursen OpenLab.Koncept och lösningar med fokus på den
äldre befolkningen i regionen

Under våren 2014 har ett tjugotal mastersstudenter
arbetat med tre följande utmaningar:

  • Hur ökar vi äldres möjligheter att ta del av aktiviteter som förebygger ohälsa och ger social, fysisk och/eller kognitiv stimulans? (Äldreförvaltningen)
  • Hur kan vi förbättra möjligheterna till en ökad delaktighet i stadens utveckling? (Stadsbyggnadskontoret)
  • Hur kan man underlätta implementeringen av existerande kunskap om fallprevention hos äldre? (Stockholms läns landsting)

Inför representanter ifrån uppdragsgivarna, andra samarbetsparters och engagerade intresserade, fick åhörarna veta mer om de tre olika studentprojekten Livslabbet – kreativitet utan gränser, Alla Kan Falla och Levande Stadsrum.

Efter presentationerna gavs det tillfälle att diskutera vidare med varje projektgrupp för att ta reda på mer om deras koncept. Det fanns också möjlighet att se deras prototyper och utställningar på hur man kan utveckla, förbättra och lösa situationen inom respektive utmaning.

Läs mer om de olika studentprojekten, kursen  och OpenLab.

Nyhet från sh.se: “Diplomering av de första spelutvecklingsstudenterna”

Nyhet från sh.se:

Läs mer här.

“Diplomering av de första spelutvecklingsstudenterna

Med branschanpassade kunskaper och nya färdigheter står nu studenterna redo på en expanderade spelmarknad.

StudenterDen 5 juni diplomeras de första spelprogramstudenterna från Södertörns högskola. Programmet startade 2011 och intresset är och har varit stort både från studenthåll och från spelbranschen för programmet.

Spelutvecklare är ett framtidsyrke, oavsett om man sedan vill programmera, arbeta med det grafiska eller med design och projektledning efter studierna.

En spelutbildning utformat på ett nytt sätt

Spelutvecklingsmarknaden omsätter stora summor och branschen växer stort både i Sverige och internationellt.
Efterfrågan på duktiga spelprogrammerare, grafiker, speldesigner och projektledare är stor, särskilt av kvinnliga medarbetare. Något som högskolan tagit fasta på genom att aktivt arbeta för en jämn könsfördelning av studenter inom programmet. Inför och under programmets gång har lärarna också knutit omfattande kontakter med branschen. Detta både för att säkerställa utbildningens relevans på arbetsmarknaden och för att studenterna ska få viktiga kontakter med arbetsmarknaden. Tio veckors praktik har ingått i utbildningen.

Mer om spelprogrammet

Programmet vänder sig till de som är intresserade av att utveckla spel. Det finns möjlighet att välja mellan två inriktningar: spelgrafik eller speldesign och scripting. Under hela utbildningen följer studenten sin inriktning, men arbetar hela tiden i team med de andra två inriktningarna. Utbildningen är projektbaserad på samma sätt som branschen är, vilket ger en vana vid det arbetssätt i team och samarbete med övriga professioner som man sedan möter i arbetslivet. Teori kombineras med praktik. Studenterna tränas i ett reflekterande förhållningssätt till sitt hantverkskunnande och lär sig att göra många typer av spel för olika målgrupper. Studenterna får grundläggande kompetens inom sin valda inriktning och en teoretisk förståelse för spel. Läs mer om programmet.

Efter programmet

Efter avslutat program kan de söka arbete inom spelbranschen eller välja att arbeta som entreprenör. Här är några studenter som valt att starta eget företag, Gone North Games och som just nu i dagarna har lanserat ett spel ”A story about my uncle”. Det som studenterna lär sig på programmet är också användbart inom närliggande branscher där de kan arbeta med projektledning, webbdesign, animering, 3D- eller 2D grafik etc.

Efter avslutade studier har studenterna en filosofie kandidatexamen inom huvudområdet medieteknik. Utbildningen ger också behörighet att fortsätta på avancerad nivå.

Vi på Södertörns högskola önskar alla studenter lycka till!”