Medieteknik som biämne på Turismprogrammet

Under nio år så har Göran Andersson varje höst tagit med sig alla sina programstudenter på en Ålandskryssning som upptakt till studierna. Så även detta år. 10-års jublileum med andra ord. Denna gång med en extra stor kull 115 studenter.

Till sin hjälp hade Göran i år sex TUGare (TUG=Turismprogrammets studentförening) och tre personal för att informera studenterna om många och bra saker.

Mia Svanqvist, karriär och studievägledare pratade om vilket stöd studenterna kan få av henne och hennes kollegor.

Karina Dalhqvist, blivande programansvarig för Turismprogrammet.

Och så jag, Lena Sköld, institutionssekreterare och f.d programstudent på IT, medier och design som informerade om hur bra medieteknik är som biämne inom Turismprogrammet.