Öppen föreläsning om “Wearables” med Vasiliki Tsaknaki

wearables
wearables

In this talk about “Wearables, Perspective on Material and Crafting Practices”, Vasiliki Tsaknaki will give an overview of how wearable technology can be approached from a designer’s perspective, focusing on physical and computational materials, the making process and the interaction gestalt of interactive garments. She will do this mainly by presenting a few examples from her own practice based research: the Nebula garment, an exploration of interactive jewellery, and wearable music players focused on subculture.

Vasiliki Tsaknaki is currently a PhD student at the Royal Institute of Technology and the Mobile Life research centre in Stockholm. As part of the Interaction Design group at KTH and the Arts&Crafts project at Mobile Life, she is involved in projects related to crafting practices including physical and computational materials. Working at the intersection of interaction design, crafting and materiality, her research interests include materials such as leather, copper, wood and textiles, combined with electronic components, the exploration of hybrid crafting practices, and the performativity of making and wearing interactive artifacts.

När? Tisdag 29 mars kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Instrumentutveckling med Ann Rosén

Ann RosénFrån oasisblock till Stora Barriärorkestern. Ann Rosén presenterar en tioårig design- och konstnärlig process med instrumentutveckling och utveckling av verktyg för komposition och framförande av musik och konst.
I sin ljudkonst arbetar Ann Rosén med att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer där musikerna genom rörelser, som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr datorgenererade ljudfiler och processer. Olika ljud som knaster, sprak, brus och elektroniska artefakter är vanligt förekommande i Ann Roséns ljudvärld, men också rumsliga landskap som tillkommer via olika synteser skapade i realtid. Många gånger finns visuella inslag av design, apparatur och material innovativt integrerat i hennes framföranden. De senaste åren har komponerandet – oftast i kombination med egentillverkade elektroniska musikinstrument – tagit allt större plats i Anns konstnärskap. I verket RESILIENCE och genom BARRIÄRORKESTERN sammanfattas Anns långa konstnärliga verksamhet i ett modulärt verk för de specialbyggda instrumenten KNÄMUDD och INTEOCH, röster och blandad instrumentation.

Barriärorkestern och verket RESILIENCE ingår som en del av Ann Roséns projekt Stora Barriärorkestern som vill utmana våra inre och yttre barriärer, de vi bär inom oss och de vi möter i relationen till omvärlden, fördjupa samarbetet med musikerna och komponera och utveckla nya instrument, speltekniker, musik och konst. Barriärer är som magneter, barriärer drar till sig och lagrar kultur, idéer, uppfattningar, beteenden, fördomar. Barriärer är motstånd, gränser, hinder, skydd. Barriärer kan man gå runt, igenom, bryta ner, rasera och bygga upp. Barriärer kan ge energi, idéer och lösningar.

Ann Rosén är ursprungligen utbildad som skulptör på Konstfack, och har varit verksam som ljudkonstnär och tonsättare sedan 90-talet. På senare år har hon fått stor uppmärksamhet för projektet Syntjuntan, som 2013 fick Manifestpriset för bästa experimentella skiva.

När? Tisdag 8 mars kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Interaktionsdesign

Doberman
Doberman

Under denna öppna föreläsning ger Rebekka Quiroz Wiberg och Sanna Wickman en Introduktion till Interaktionsdesign. Rebekka och Sanna kommer att berätta kort om Doberman, hur de startade och vad man egentligen gör på en “Experience design”-byrå. De kommer att dyka in i några case och berätta mer om processer samt hur de jobbar praktiskt med att lösa designproblem. Bl.a. kommerRebekka och Sanna gå igenom olika metoder för att prototypa och involvera användare. De kommer också att guida föreläsningens deltagare i en brainstorm-session där man kommer att få lära sig att komma på och prioritera idéer.

Rebekka Quiroz Wiberg har jobbat med digital design i fem år, både i Sverige, Kina och USA. Nu jobbar hon som interaktionsdesigner på Doberman med kunder som DR och Sveriges Radio. På fritiden lever Rebekka som kulturtant och dricker grönt tée och gör lerskulpturer.

Sanna Wickman har jobbat som interaktionsdesigner på Doberman sen 2010 och pluggade innan dess på Hyper Island i Stockholm. På Doberman har hon bl.a. jobbat med Radioapan för Sveriges Radio och SVT:s Bolibompa. På fritiden brukar Sanna DJ:a och arrangera klubbar på olika ställen, och klappa sin katt.

När? Tisdag 23 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Sociala spel med Lina Eklund

Linna Eklund
Linna Eklund

Homo ludens-den spelande människans sociala liv på och utanför nätet: digitalt spelande, eller att spela spel på datorer, konsoler och telefoner, är i dag en väletablerad medieaktivitet. En stor del av vårt datorspelande sker tillsammans med andra människor på en rad olika sätt. Må det vara över nätet, bredvid varandra i soffan eller mot varandra genom varsin mobiltelefon. Den här föreläsningen ger en översikt över vad socialt spelande är, varför folk spelar med andra och hur detta går till. Först ges en kort tillbakablick över sociala spels historia, analoga så väl som digitala och jag visar på hur och varför människor spelar spel tillsammans. Därefter kommer en inblick i hur och med vem som vi spelar och slutligen gör jag djupdykningar i olika former av socialt spelande så som online-spel med främlingar och socialt spel med familjemedlemmar och dessas sociala och designmässiga svårigheter och möjligheter.

Lina Eklund är forskare i sociologi och verksam vid Stockholm universitet samt Tekniska Museet. Hennes forskning fokuserar på hur digitala teknologier griper in i och blir del av våra vardagsliv. Hennes doktorsavhandling från 2013, The Sociality of Gaming, behandlade praktiker och erfarenheter av socialt datorspelande. Just nu tittar hon på hur museum arbetar med digitala spel, anonymitetens påverkan på tillit och socialt liv online samt hur digitala och analoga teknologier används för att hålla ihop familjer.

När? Tisdag 9 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete

Kristina Lindqvist
Kristina Lindqvist

Under denna öppna föreläsning visar Kristina Lindqvist exempel från sin forskning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete. Användardeltagande för design av tjänster, arbetsredskap eller produkter är ett sätt att utforska krav samt utvärdera prototyper och koncept. Deltagande design kräver tillgång till slutanvändare och eventuellt andra intressenter samt att dessa personer kan beskriva sitt arbete och den problematik och komplexitet som det innefattar. Detta kan i vissa kontexter och bland vissa yrkeskategorier vara problematiskt av tids- och informationsskäl. “Rätt information vid rätt tidpunkt” är också viktiga aspekter i yrken där man fattar kritiska beslut. Presentationen tar sin utgångspunkt i några forskningsprojekt där frågor om tidsförhållanden och information varit i fokus.

Kommentar: Sinna Lindquist, PhD i Människa-datorinteraktion, KTH, 2007, arbetar numera på FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, en statlig myndighet som gör forskning som i första hand stödjer Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men även andra samhällsfunktioner.

När? Tisdag 26 januari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

“Hall of Femmes”: öppen föreläsning om kvinnor i grafisk design

Samira Bouabana
Samira Bouabana

Hall of Femmes (http://halloffemmes.com/) grundades 2009 av Samira Bouabana and Angela Tillman Sperandio för att lyfta fram kvinnors arbete inom grafisk design. Hall of Femmes ger föreläsningar och intervjuer, samt producerar utställningar och en bokserie, där varje bok beskriver en kvinnlig designer och hennes arbete genom djupintervjuer och tidigare outgivna bilder. Kommentar: Samira Bouabana är lektor i grafisk design och visuell kommunikation på Beckmans designhögskola och har tidigare grundat designstudion Hjärta Smärta med Angela Tillman Sperandio.

När? Måndag 15 december kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om integritet i sociala media

Airi Lampinen
Airi Lampinen

Networked Privacy Beyond the Individual: Interpersonal Boundary Regulation in the Context of Social Network Sites
Innehåll: Social network sites (SNSs), such as Facebook, MySpace, LinkedIn, and Instagram, present people with novel opportunities to maintain social ties and create an online presence. As these platforms have become part of the everyday life for millions of people, severe concerns have been raised regarding their implications for social interaction and societies at large. This talk provides grounding for understanding the dialectic of challenges and opportunities that social network sites present to daily social life by building on an understanding of networked privacy that has been developed in and around Human–Computer Interaction over the past decade.
The nature of privacy is a complex and long-standing question that has attracted the attention of scholars in several disciplines already well before the rise of mainstream social media. Rather than attempting a general discussion of privacy, this talk narrows in on a more limited set of issues by addressing interpersonal aspects of networked privacy. With the help of the framework of interpersonal boundary regulation, this talk casts privacy as something people do, together, i.e. a collaborative activity, instead of depicting it as a characteristic or a possession of an individual. I will illustrate interpersonal aspects of networked privacy by outlining four perspectives to ‘sharing’ and by providing empirical examples of how the negotiation of accessibility and inaccessibility that characterizes social relationships plays out in the context of social network sites.

Airi Lampinen is a Postdoctoral Researcher at Mobile Life Center, Stockholm University in Sweden. Her research focuses on interpersonal boundary regulation in social network services and the so-called sharing economy. Lampinen received her PhD in social psychology from University of Helsinki in early 2014. Additionally, she holds a BSc (Eng.) from Aalto University’s interdisciplinary Information Networks degree programme. Previously, she has worked as a researcher at Helsinki Institute for Information Technology HIIT, as visiting scholar at UC Berkeley, and as a research intern at Microsoft Research New England. For further information and a list of publications, see airilampinen.fi
Kommentar: Obs! Måndag. Föreläsningen hålls på engelska.

När? Måndag 9 november kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Digital Marknadsföring

Ellen Sundh
Ellen Sundh

När den fysiska världen möter den digitala.
Med flera års erfarenhet av programmering har Ellen producerat digitala kampanjer för så väl webben, mobilt och nu även den fysiska världen. Med en ökad efterfrågan av fysiska kampanjer och hennes engagemang inom elektronik och interaktivitet startade Ellen företaget Coda Collective för ett år sedan. Med fokus på kreativ teknik skapar Coda Collective kampanjer som sker i realtid, både på nätet och i det fysiska rummet. Genom att kombinera tekniker på ett oväntat sätt kan vi skapa nya upplevelser som underhåller, mäter människor interaktivitet och kan hantera kundens verkliga produkter.
Ellen kommer visa på exempel där elektronik, sociala nätverk och mekanik samverkar för att skapa unika upplevelser inom kommunikation och marknadsföring. Hur kan processen se ut i en fysisk kampanj och vad finns det för möjligheter i befintlig och kommande teknik.
OBS: denna föreläsning spelas inte in.

När? Tisdag 20 oktober kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om dokumentärfilm

Ida Lindgren
Ida Lindgren

En dokumentärfilmares process och verklighet. Vad är dokumentärfilm? Är det dokumentärt att ligga så nära sanningen som möjligt eller kan man komma ännu närmare sanningen genom att iscensätta något? Kan man ändå kalla det dokumentärfilm? Hur finansierar man sina egna idéer, hur genomför man dem och var kan de visas?
Ida Lindgren har läst dokumentärfilm på Dramatiska institutet. Idag gör hon egna filmer och frilansar som fotograf och inslagsproducent inom både film och TV. Här berättar hon om processerna bakom två filmer hon har gjort och olika frågor och utmaningar hon har ställs inför under arbetet.

När?
Tisdag 6 oktober kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Jin Moen, Sakernas internet – LIVE Öppen föreläsning MB416


Sakernas internet – att skapa mening och nytta i en uppkopplad värld. Vilka möjligheter skapas när vi kan sätta sensorer på allt och alla, samla in data och komma åt det via Internet? Vilka är utmaningarna för individen och samhället? Hur kan vi se till att designa meningsfulla och nyttiga lösningar med sakernas internet? Kan vi designa bort farorna?
Det finns många frågor, och minst lika många svar. Jag kommer att ge en liten inblick i vad sakernas internet handlar om, hur det används i olika syften, och hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Jin Moen är en tvärdisciplinär entreprenör och forskare som idag arbetar som Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports vid forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT. Tidigare har hon bland annat varit VD för och grundare av företaget Movinto Fun som utvecklade den bärbara interaktiva spelkonsolen Oriboo. Jin är utbildad danspedagog i modern och nutida dans, civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i människa-datorinteraktion.