Tvåhundafemtio år av IT-revolution – Öppen föreläsning med Henrik Arnstad

Henirk ArnstadÅr 1753 publicerade tidskriften The Scots Magazine idén om en elektrisk telegraf, en tanke som förverkligades stegvis under början av 1800-talet. För första gången kunde ett budskap färdas betydligt fortare än en häst galopperar eller ett fartyg seglar på oceanen. Sedan dess har IT-revolutionen ständigt förnyat sig själv. Telefon, radio, television, datorkommunikation och internet är bara några exempel. Men hur har politiska, sociala, kulturella och ekonomiska relationer påverkat IT — och tvärtom?

Medietekniks öppna föreläsningar!

Du följer väl våra öppna föreläsningar? Vi startade hösten 2003!

På plats i Flemingsberg, i Svarta lådan MB313 eller MB416?
Eller kolla live eller på eftersändning!

Äldre inspelade föreläsningar kan finnas arkiverade på andra platser, se respektive föreläsning.

Du kan förstås också prenumerera på vår feed feed-icon-14x14
eller anmäl dig till vårt nyhetsbrev (enbart för öppna föreläsningar) för att inte missa någon:


Öppen föreläsning om Publishing i framtiden

02_publit“Publishing i framtiden” är en öppen föreläsning om förlagsvärldens digitalisering med Nille Svensson från Publit. Det blir ett öppet samtal om hur det gick till att skapa världens modernaste Publishing Management System, om svårigheten att förvandla en idé till en affärsidé, och vådan av uppfinnarens dilemma.

När? Tisdag 20 september kl.10-12
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

“Näthat, källskydd och allt där emellan”: öppen föreläsning med My Vingren

My Vingren“Näthat, källskydd  och allt där emellan” är en öppen föreläsning med My Vingren, researcher och journalist. Internet och dess obegränsad information och kommunikation innebär inte bara oanade möjligheter. Beroende på vem du är kan du bli utsatt för näthat. Men hur undviker du det? Och hur kan du använda internet och ändå känna dig trygg – och trygga dina källor? My Vingren är journalist och researcher som har granskat näthat och bland annat fortbildat Sveriges Radio i källskydd.

När? Tisdag 6 september kl.12-14
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning och workshops i Megamind, Tekniska Museet

06_megamindVälkommen till en öppen föreläsning och workshops i MegaMind i grupper om 10–15 personer.

Bakgrund och visioner för Tekniska museet. Anki Rundgren, kommunikationschef, Tekniska museet.
Arbetet och processen i projektet MegaMind. Mariana Back, intendent, Tekniska museet.
Arbetet och processen med tillgänglighetsarbetet i MegaMind. Anna Velander Gisslén
Installationer med stora tekniska insatser i utställningen. Mariana Back och Victor Jansson, ansvarig tekniker i MegaMind.

När? Tisdag 3 maj, 14:30–16:30,
Var? Altinsalen, Tekniska museet, MegaMind på egen hand.

Öppen föreläsning om “Wearables” med Vasiliki Tsaknaki

wearables
wearables

In this talk about “Wearables, Perspective on Material and Crafting Practices”, Vasiliki Tsaknaki will give an overview of how wearable technology can be approached from a designer’s perspective, focusing on physical and computational materials, the making process and the interaction gestalt of interactive garments. She will do this mainly by presenting a few examples from her own practice based research: the Nebula garment, an exploration of interactive jewellery, and wearable music players focused on subculture.

Vasiliki Tsaknaki is currently a PhD student at the Royal Institute of Technology and the Mobile Life research centre in Stockholm. As part of the Interaction Design group at KTH and the Arts&Crafts project at Mobile Life, she is involved in projects related to crafting practices including physical and computational materials. Working at the intersection of interaction design, crafting and materiality, her research interests include materials such as leather, copper, wood and textiles, combined with electronic components, the exploration of hybrid crafting practices, and the performativity of making and wearing interactive artifacts.

När? Tisdag 29 mars kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Instrumentutveckling med Ann Rosén

Ann RosénFrån oasisblock till Stora Barriärorkestern. Ann Rosén presenterar en tioårig design- och konstnärlig process med instrumentutveckling och utveckling av verktyg för komposition och framförande av musik och konst.
I sin ljudkonst arbetar Ann Rosén med att bredda förrådet av klanger genom textila sensorer där musikerna genom rörelser, som sträcker och släpper spänningen i materialet, styr datorgenererade ljudfiler och processer. Olika ljud som knaster, sprak, brus och elektroniska artefakter är vanligt förekommande i Ann Roséns ljudvärld, men också rumsliga landskap som tillkommer via olika synteser skapade i realtid. Många gånger finns visuella inslag av design, apparatur och material innovativt integrerat i hennes framföranden. De senaste åren har komponerandet – oftast i kombination med egentillverkade elektroniska musikinstrument – tagit allt större plats i Anns konstnärskap. I verket RESILIENCE och genom BARRIÄRORKESTERN sammanfattas Anns långa konstnärliga verksamhet i ett modulärt verk för de specialbyggda instrumenten KNÄMUDD och INTEOCH, röster och blandad instrumentation.

Barriärorkestern och verket RESILIENCE ingår som en del av Ann Roséns projekt Stora Barriärorkestern som vill utmana våra inre och yttre barriärer, de vi bär inom oss och de vi möter i relationen till omvärlden, fördjupa samarbetet med musikerna och komponera och utveckla nya instrument, speltekniker, musik och konst. Barriärer är som magneter, barriärer drar till sig och lagrar kultur, idéer, uppfattningar, beteenden, fördomar. Barriärer är motstånd, gränser, hinder, skydd. Barriärer kan man gå runt, igenom, bryta ner, rasera och bygga upp. Barriärer kan ge energi, idéer och lösningar.

Ann Rosén är ursprungligen utbildad som skulptör på Konstfack, och har varit verksam som ljudkonstnär och tonsättare sedan 90-talet. På senare år har hon fått stor uppmärksamhet för projektet Syntjuntan, som 2013 fick Manifestpriset för bästa experimentella skiva.

När? Tisdag 8 mars kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Interaktionsdesign

Doberman
Doberman

Under denna öppna föreläsning ger Rebekka Quiroz Wiberg och Sanna Wickman en Introduktion till Interaktionsdesign. Rebekka och Sanna kommer att berätta kort om Doberman, hur de startade och vad man egentligen gör på en “Experience design”-byrå. De kommer att dyka in i några case och berätta mer om processer samt hur de jobbar praktiskt med att lösa designproblem. Bl.a. kommerRebekka och Sanna gå igenom olika metoder för att prototypa och involvera användare. De kommer också att guida föreläsningens deltagare i en brainstorm-session där man kommer att få lära sig att komma på och prioritera idéer.

Rebekka Quiroz Wiberg har jobbat med digital design i fem år, både i Sverige, Kina och USA. Nu jobbar hon som interaktionsdesigner på Doberman med kunder som DR och Sveriges Radio. På fritiden lever Rebekka som kulturtant och dricker grönt tée och gör lerskulpturer.

Sanna Wickman har jobbat som interaktionsdesigner på Doberman sen 2010 och pluggade innan dess på Hyper Island i Stockholm. På Doberman har hon bl.a. jobbat med Radioapan för Sveriges Radio och SVT:s Bolibompa. På fritiden brukar Sanna DJ:a och arrangera klubbar på olika ställen, och klappa sin katt.

När? Tisdag 23 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Sociala spel med Lina Eklund

Linna Eklund
Linna Eklund

Homo ludens-den spelande människans sociala liv på och utanför nätet: digitalt spelande, eller att spela spel på datorer, konsoler och telefoner, är i dag en väletablerad medieaktivitet. En stor del av vårt datorspelande sker tillsammans med andra människor på en rad olika sätt. Må det vara över nätet, bredvid varandra i soffan eller mot varandra genom varsin mobiltelefon. Den här föreläsningen ger en översikt över vad socialt spelande är, varför folk spelar med andra och hur detta går till. Först ges en kort tillbakablick över sociala spels historia, analoga så väl som digitala och jag visar på hur och varför människor spelar spel tillsammans. Därefter kommer en inblick i hur och med vem som vi spelar och slutligen gör jag djupdykningar i olika former av socialt spelande så som online-spel med främlingar och socialt spel med familjemedlemmar och dessas sociala och designmässiga svårigheter och möjligheter.

Lina Eklund är forskare i sociologi och verksam vid Stockholm universitet samt Tekniska Museet. Hennes forskning fokuserar på hur digitala teknologier griper in i och blir del av våra vardagsliv. Hennes doktorsavhandling från 2013, The Sociality of Gaming, behandlade praktiker och erfarenheter av socialt datorspelande. Just nu tittar hon på hur museum arbetar med digitala spel, anonymitetens påverkan på tillit och socialt liv online samt hur digitala och analoga teknologier används för att hålla ihop familjer.

När? Tisdag 9 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete

Kristina Lindqvist
Kristina Lindqvist

Under denna öppna föreläsning visar Kristina Lindqvist exempel från sin forskning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete. Användardeltagande för design av tjänster, arbetsredskap eller produkter är ett sätt att utforska krav samt utvärdera prototyper och koncept. Deltagande design kräver tillgång till slutanvändare och eventuellt andra intressenter samt att dessa personer kan beskriva sitt arbete och den problematik och komplexitet som det innefattar. Detta kan i vissa kontexter och bland vissa yrkeskategorier vara problematiskt av tids- och informationsskäl. “Rätt information vid rätt tidpunkt” är också viktiga aspekter i yrken där man fattar kritiska beslut. Presentationen tar sin utgångspunkt i några forskningsprojekt där frågor om tidsförhållanden och information varit i fokus.

Kommentar: Sinna Lindquist, PhD i Människa-datorinteraktion, KTH, 2007, arbetar numera på FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, en statlig myndighet som gör forskning som i första hand stödjer Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men även andra samhällsfunktioner.

När? Tisdag 26 januari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg