Öppen föreläsning om Sociala spel med Lina Eklund

Linna Eklund
Linna Eklund

Homo ludens-den spelande människans sociala liv på och utanför nätet: digitalt spelande, eller att spela spel på datorer, konsoler och telefoner, är i dag en väletablerad medieaktivitet. En stor del av vårt datorspelande sker tillsammans med andra människor på en rad olika sätt. Må det vara över nätet, bredvid varandra i soffan eller mot varandra genom varsin mobiltelefon. Den här föreläsningen ger en översikt över vad socialt spelande är, varför folk spelar med andra och hur detta går till. Först ges en kort tillbakablick över sociala spels historia, analoga så väl som digitala och jag visar på hur och varför människor spelar spel tillsammans. Därefter kommer en inblick i hur och med vem som vi spelar och slutligen gör jag djupdykningar i olika former av socialt spelande så som online-spel med främlingar och socialt spel med familjemedlemmar och dessas sociala och designmässiga svårigheter och möjligheter.

Lina Eklund är forskare i sociologi och verksam vid Stockholm universitet samt Tekniska Museet. Hennes forskning fokuserar på hur digitala teknologier griper in i och blir del av våra vardagsliv. Hennes doktorsavhandling från 2013, The Sociality of Gaming, behandlade praktiker och erfarenheter av socialt datorspelande. Just nu tittar hon på hur museum arbetar med digitala spel, anonymitetens påverkan på tillit och socialt liv online samt hur digitala och analoga teknologier används för att hålla ihop familjer.

När? Tisdag 9 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete

Kristina Lindqvist
Kristina Lindqvist

Under denna öppna föreläsning visar Kristina Lindqvist exempel från sin forskning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete. Användardeltagande för design av tjänster, arbetsredskap eller produkter är ett sätt att utforska krav samt utvärdera prototyper och koncept. Deltagande design kräver tillgång till slutanvändare och eventuellt andra intressenter samt att dessa personer kan beskriva sitt arbete och den problematik och komplexitet som det innefattar. Detta kan i vissa kontexter och bland vissa yrkeskategorier vara problematiskt av tids- och informationsskäl. “Rätt information vid rätt tidpunkt” är också viktiga aspekter i yrken där man fattar kritiska beslut. Presentationen tar sin utgångspunkt i några forskningsprojekt där frågor om tidsförhållanden och information varit i fokus.

Kommentar: Sinna Lindquist, PhD i Människa-datorinteraktion, KTH, 2007, arbetar numera på FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, en statlig myndighet som gör forskning som i första hand stödjer Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men även andra samhällsfunktioner.

När? Tisdag 26 januari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

“Hall of Femmes”: öppen föreläsning om kvinnor i grafisk design

Samira Bouabana
Samira Bouabana

Hall of Femmes (http://halloffemmes.com/) grundades 2009 av Samira Bouabana and Angela Tillman Sperandio för att lyfta fram kvinnors arbete inom grafisk design. Hall of Femmes ger föreläsningar och intervjuer, samt producerar utställningar och en bokserie, där varje bok beskriver en kvinnlig designer och hennes arbete genom djupintervjuer och tidigare outgivna bilder. Kommentar: Samira Bouabana är lektor i grafisk design och visuell kommunikation på Beckmans designhögskola och har tidigare grundat designstudion Hjärta Smärta med Angela Tillman Sperandio.

När? Måndag 15 december kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om integritet i sociala media

Airi Lampinen
Airi Lampinen

Networked Privacy Beyond the Individual: Interpersonal Boundary Regulation in the Context of Social Network Sites
Innehåll: Social network sites (SNSs), such as Facebook, MySpace, LinkedIn, and Instagram, present people with novel opportunities to maintain social ties and create an online presence. As these platforms have become part of the everyday life for millions of people, severe concerns have been raised regarding their implications for social interaction and societies at large. This talk provides grounding for understanding the dialectic of challenges and opportunities that social network sites present to daily social life by building on an understanding of networked privacy that has been developed in and around Human–Computer Interaction over the past decade.
The nature of privacy is a complex and long-standing question that has attracted the attention of scholars in several disciplines already well before the rise of mainstream social media. Rather than attempting a general discussion of privacy, this talk narrows in on a more limited set of issues by addressing interpersonal aspects of networked privacy. With the help of the framework of interpersonal boundary regulation, this talk casts privacy as something people do, together, i.e. a collaborative activity, instead of depicting it as a characteristic or a possession of an individual. I will illustrate interpersonal aspects of networked privacy by outlining four perspectives to ‘sharing’ and by providing empirical examples of how the negotiation of accessibility and inaccessibility that characterizes social relationships plays out in the context of social network sites.

Airi Lampinen is a Postdoctoral Researcher at Mobile Life Center, Stockholm University in Sweden. Her research focuses on interpersonal boundary regulation in social network services and the so-called sharing economy. Lampinen received her PhD in social psychology from University of Helsinki in early 2014. Additionally, she holds a BSc (Eng.) from Aalto University’s interdisciplinary Information Networks degree programme. Previously, she has worked as a researcher at Helsinki Institute for Information Technology HIIT, as visiting scholar at UC Berkeley, and as a research intern at Microsoft Research New England. For further information and a list of publications, see airilampinen.fi
Kommentar: Obs! Måndag. Föreläsningen hålls på engelska.

När? Måndag 9 november kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om Digital Marknadsföring

Ellen Sundh
Ellen Sundh

När den fysiska världen möter den digitala.
Med flera års erfarenhet av programmering har Ellen producerat digitala kampanjer för så väl webben, mobilt och nu även den fysiska världen. Med en ökad efterfrågan av fysiska kampanjer och hennes engagemang inom elektronik och interaktivitet startade Ellen företaget Coda Collective för ett år sedan. Med fokus på kreativ teknik skapar Coda Collective kampanjer som sker i realtid, både på nätet och i det fysiska rummet. Genom att kombinera tekniker på ett oväntat sätt kan vi skapa nya upplevelser som underhåller, mäter människor interaktivitet och kan hantera kundens verkliga produkter.
Ellen kommer visa på exempel där elektronik, sociala nätverk och mekanik samverkar för att skapa unika upplevelser inom kommunikation och marknadsföring. Hur kan processen se ut i en fysisk kampanj och vad finns det för möjligheter i befintlig och kommande teknik.
OBS: denna föreläsning spelas inte in.

När? Tisdag 20 oktober kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning om dokumentärfilm

Ida Lindgren
Ida Lindgren

En dokumentärfilmares process och verklighet. Vad är dokumentärfilm? Är det dokumentärt att ligga så nära sanningen som möjligt eller kan man komma ännu närmare sanningen genom att iscensätta något? Kan man ändå kalla det dokumentärfilm? Hur finansierar man sina egna idéer, hur genomför man dem och var kan de visas?
Ida Lindgren har läst dokumentärfilm på Dramatiska institutet. Idag gör hon egna filmer och frilansar som fotograf och inslagsproducent inom både film och TV. Här berättar hon om processerna bakom två filmer hon har gjort och olika frågor och utmaningar hon har ställs inför under arbetet.

När?
Tisdag 6 oktober kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Jin Moen, Sakernas internet – LIVE Öppen föreläsning MB416


Sakernas internet – att skapa mening och nytta i en uppkopplad värld. Vilka möjligheter skapas när vi kan sätta sensorer på allt och alla, samla in data och komma åt det via Internet? Vilka är utmaningarna för individen och samhället? Hur kan vi se till att designa meningsfulla och nyttiga lösningar med sakernas internet? Kan vi designa bort farorna?
Det finns många frågor, och minst lika många svar. Jag kommer att ge en liten inblick i vad sakernas internet handlar om, hur det används i olika syften, och hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Jin Moen är en tvärdisciplinär entreprenör och forskare som idag arbetar som Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports vid forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT. Tidigare har hon bland annat varit VD för och grundare av företaget Movinto Fun som utvecklade den bärbara interaktiva spelkonsolen Oriboo. Jin är utbildad danspedagog i modern och nutida dans, civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i människa-datorinteraktion.

Öppen föreläsning med Jin Moen om sakernas Internet

Jin Moen
Jin Moen

Sakernas internet – att skapa mening och nytta i en uppkopplad värld. Vilka möjligheter skapas när vi kan sätta sensorer på allt och alla, samla in data och komma åt det via Internet? Vilka är utmaningarna för individen och samhället? Hur kan vi se till att designa meningsfulla och nyttiga lösningar med sakernas internet? Kan vi designa bort farorna?
Det finns många frågor, och minst lika många svar. Jag kommer att ge en liten inblick i vad sakernas internet handlar om, hur det används i olika syften, och hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Jin Moen är en tvärdisciplinär entreprenör och forskare som idag arbetar som Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports vid forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT. Tidigare har hon bland annat varit VD för och grundare av företaget Movinto Fun som utvecklade den bärbara interaktiva spelkonsolen Oriboo. Jin är utbildad danspedagog i modern och nutida dans, civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i människa-datorinteraktion.

När?
Tisdag 22 september kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning med Felicia Margineanu om sociala medier


Uppkopplad och inspirerad till förändring!
/inledningen kortad pga uppkoplingsproblem initialt/
En inspirationsföreläsning där du garanterat kommer att gå ifrån med en ny syn på sociala medier och kraften du har i din smartphone. Sociala media-strategier för opinionsbildning, PR/marknadsföring och påverkan – på riktigt. Felicia Margineanu är den hyllade entreprenören som sedan tidiga tonår vågat ifrågasätta sig själv och sin omvärld och vågar utmana samhällets normer och förväntningar på en ung tjej. Felicias olika projekt har blivit mycket uppmärksammade och hon har bland annat blivit nominerad till både Årets Unga VD 2014 och är en av Sveriges Uppstickare 2014.

Öppen föreläsning med Felicia Margineanu om sociala medier

Felicia Margineanu
Felicia Margineanu

Uppkopplad och inspirerad till förändring!
En inspirationsföreläsning där du garanterat kommer att gå ifrån med en ny syn på sociala medier och kraften du har i din smartphone. Sociala media-strategier för opinionsbildning, PR/marknadsföring och påverkan – på riktigt. Felicia Margineanu är den hyllade entreprenören som sedan tidiga tonår vågat ifrågasätta sig själv och sin omvärld och vågar utmana samhällets normer och förväntningar på en ung tjej. Felicias olika projekt har blivit mycket uppmärksammade och hon har bland annat blivit nominerad till både Årets Unga VD 2014 och är en av Sveriges Uppstickare 2014.

När? Tisdag 8 september kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg