SIMULATE THE WEB! – Do not miss this hackathon at Openlab!

SIMULATE THE WEB!
Apply to The Swedish Post and Telecom Authority´s (PTS) hackathon 15th of Mars at Openlab

Websites perceives differently for different people. That´s why they are tested in different browsers and units. Sometimes with the help of simulators. But there is not many tools available to test other variations, like color blindness, dyslexia, language knowledge or mobility impairments. At the same time the demand increases that all people should be able to participate on the web under the same conditions.

Come and simulate different ways to experience the web with the help of our 5 senses, technology and design. Be inspired by a superhero suit that takes away one sense and replaces it with a supersense. Be educated about web accessibility and be a part of creating new tools and ideas that will make the web more inclusive !

The hackathon will be held in swedish.
More information and sign up here!

Simulera webben!

What? Hackathon
Where? Openlab, Valhallavägen 79, Stockholm
When? 15.03.2016

pts2

”HACKA FRITIDEN” PÅ PTS INNOVATIONS­HACK LÖRDAGEN 5 DECEMBER PÅ OPENLAB!

Screen shot 2015-11-16 at 11.20.20 PM

PTS Innovationskontor och Openlab bjuder in till ett hackathon där du kan bidra till att skapa nya digitala lösningar för en aktivare fritid för alla.

Fritiden är en viktig del av vårt liv, men har man till exempel en funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att utöva och ta del av vissa aktiviteter på lika villkor. På ”hacka fritiden” kommer du att få:

  • KUNSKAP & INSPIRATION OM WEBBTILLGÄNGLIGHET
  • BESÖKA & UPPLEVA MEGAMIND – på Tekniska Museet med en specialvisning där ”tillgänglighetsarbetet” visas i praktiken och Håkan Lidbo presenterar och berättar om sina interaktiva stationer ”Musik med hela kroppen” och ”Tankestyrd musik”
  • UMGÅS & SKAPA – med studenter, entreprenörer, myndighetspersoner, forskare mfl
  • DELTA I DESIGN THINKING inspirerad workshop med Openlab
  • MÖJLIGHET ATT SÖKA FINANSIERING –  om resultat från hacket uppfyller kriterierna för  PTS Innovationstävling Aktiv Fritid.

Läs mer och anmäl dig här: ftw-hack.se/

Video from Commutathon at Openlab/Swedish radio

This video was produced from the hackaton “Commutathon” arranged by The Swedish Radio in collaboration with Openlab, Trafik Stockholm, Stockholm City, Trafikverket and Trafiklab – to explore the best way to help the daily commuter in Stockholm, using the cell phone as a platform.

The three day Commutathon resulted in several interesting solutions that we have written about before, see previous posts about this event.

Tips: COMMUTATHON – The Daily Commute – Hacking The Challenge!

Den 10-12 juni anordnar Openlab  ett design thinking hackathon i samarbete med Sveriges Radio. Syftet är att skapa en mobillösning med trafikinfo för att hjälpa den dagliga pendlaren (oavsett pendlingsmedel). Det kommer att vara en massa happenings, besök från trafik Stockholm, samtrafiken och Stockholms stad som släpper sina api:er. SR kommer att sända live från Openlab och deltagarna kommer att få besöka trafikcentralen i Stockholm.
Anmälan till eventet sker här senast den 25:e maj:

https://www.eventbrite.com/e/commutathon-tickets-16748779049

web-inbjudan Commutathon

 

Studiebesök och workshop i prototypande på OpenLab.make

Onsdagen den 18 mars arrangerade vi ett studiebesök och en workshop på Openlab.make för studenterna från IMD13 som läser kursen Design, innovation och kreativitet (DIK) just nu. Workshopen handlade om att testa olika sätt att prototypa lösningar och idéer utifrån studenternas egna designprojekt.

Screen shot 2015-03-30 at 8.07.17 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.07.05 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.06.11 PMScreen shot 2015-03-30 at 8.06.47 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.06.35 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.06.24 PM  Screen shot 2015-03-30 at 8.05.53 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.42 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.31 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.19 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.01 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.04.42 PMFoto: Magnus Ulenius (IMD13)

Grand opening at OpenLab on the Feb. 12th!

On the Feb. 12th OpenLab held a grand opening to celebrate the new premises at Valhallavägen 79. Parts of the media technology team were there to represent and to celebrate the grand opening together with our colleagues and team at OpenLab.

OpenLab is a creative centre that provides opportunities for finding solutions to challenges in society such as Healthcare, Sustainable urban development and The aging population. In cooperation with the partners City of Stockholm, Stockholm County Council, Stockholm County Administrative Board, Karolinska Institutet, Stockholm University, KTH Royal Institute of Technology and Södertörn University, OpenLab create proposals for innovative solutions for the Stockholm region.

The grand opening consisted of panel discussions by global leading experts and doers, Design Thinking workshops, prototyping workshops in the makerspace, pitching sessions etc.

The session talks where live streamed and you can still watch them here and below if you are interested in the very inspiring talks by the invited guest at the grand opening.

Projektleverans för studenterna på OpenLab

Nyhet från sh.se:

Läs mer här.

“Vårens studenter på kursen OpenLab har presenterat sina koncept och konkreta lösningar på några av Stockholmsregionens utmaningar för en växande & hållbar storstad.

Kursen är ett samarbete med studenter från Södertörns högskola, Kungliga tekniska högskolan, Karolinska institutet och Stockholms universitet. Den sker på avancerad nivå, 15 högskolepoäng och studenterna arbetar i interdisciplinära grupper på uppdrag av Stockholmregionen för att hitta konkreta lösningar på komplexa samhällsfrågor.

Varje termin på OpenLab avslutas med ett presentationstillfälle där studenterna berättar mer om sina lösningsförslag på Stockholmsregionens samhällsutmaningar – en projektleverans. Denna vår har Stadsbyggnadskontoret, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Äldreförvaltningen bidragit med utmaningarna.

Studenter på kursen OpenLab.Koncept och lösningar med fokus på den
äldre befolkningen i regionen

Under våren 2014 har ett tjugotal mastersstudenter
arbetat med tre följande utmaningar:

  • Hur ökar vi äldres möjligheter att ta del av aktiviteter som förebygger ohälsa och ger social, fysisk och/eller kognitiv stimulans? (Äldreförvaltningen)
  • Hur kan vi förbättra möjligheterna till en ökad delaktighet i stadens utveckling? (Stadsbyggnadskontoret)
  • Hur kan man underlätta implementeringen av existerande kunskap om fallprevention hos äldre? (Stockholms läns landsting)

Inför representanter ifrån uppdragsgivarna, andra samarbetsparters och engagerade intresserade, fick åhörarna veta mer om de tre olika studentprojekten Livslabbet – kreativitet utan gränser, Alla Kan Falla och Levande Stadsrum.

Efter presentationerna gavs det tillfälle att diskutera vidare med varje projektgrupp för att ta reda på mer om deras koncept. Det fanns också möjlighet att se deras prototyper och utställningar på hur man kan utveckla, förbättra och lösa situationen inom respektive utmaning.

Läs mer om de olika studentprojekten, kursen  och OpenLab.