Platser kvar på E-BOKSKURS HT16 på Medietekniken på Södertörns högskola!

 

E-bokdesign och produktion går på kvartsfart på onsdagar (EM) under hösten, och ger en bred överblick över många aspekter av e-bokspublicering. Arbete i relevanta verktyg (främst InDesign) och tjänster ingår.

Efter genomgången kurs kan studenten (utdrag ur kursplan):

  • beskriva möjligheter och svårigheter med aktuella e-boksformat och relaterade tekniker.
  • definiera och använda grundläggande begrepp inom traditionell bokdesign och webbdesign i relation till e-böcker.
  • producera en e-bok från ett befintligt manus.
  • beskriva och jämföra arbetsprocess och distribution för e-böcker med traditionella metoder och marknader.

Mer info: sh.se    Sök kursen: antagning.se

E-bokdesign_och_prod_HT16

Öppen föreläsning om Interaktionsdesign

Doberman
Doberman

Under denna öppna föreläsning ger Rebekka Quiroz Wiberg och Sanna Wickman en Introduktion till Interaktionsdesign. Rebekka och Sanna kommer att berätta kort om Doberman, hur de startade och vad man egentligen gör på en “Experience design”-byrå. De kommer att dyka in i några case och berätta mer om processer samt hur de jobbar praktiskt med att lösa designproblem. Bl.a. kommerRebekka och Sanna gå igenom olika metoder för att prototypa och involvera användare. De kommer också att guida föreläsningens deltagare i en brainstorm-session där man kommer att få lära sig att komma på och prioritera idéer.

Rebekka Quiroz Wiberg har jobbat med digital design i fem år, både i Sverige, Kina och USA. Nu jobbar hon som interaktionsdesigner på Doberman med kunder som DR och Sveriges Radio. På fritiden lever Rebekka som kulturtant och dricker grönt tée och gör lerskulpturer.

Sanna Wickman har jobbat som interaktionsdesigner på Doberman sen 2010 och pluggade innan dess på Hyper Island i Stockholm. På Doberman har hon bl.a. jobbat med Radioapan för Sveriges Radio och SVT:s Bolibompa. På fritiden brukar Sanna DJ:a och arrangera klubbar på olika ställen, och klappa sin katt.

När? Tisdag 23 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Årets C-uppsatser presenteras

C-uppsatser 2015

Årets C-uppsatser för Medieteknik C och Medieteknik C för Spelprogrammet presenteras i form av en postersession på torsdag kl 13-15 på Torget (MC424) och i anslutande delar.

Alla är vamt välkomna att komma och diskutera årets uppsatser. 

Postersessionen äger rum mellan kl 13-15 på Torsdag den 14/1  i anslutning till Torget (MC424). C-studenterna kommer att vara på plats för att diskutera och berätta om vad de gjort.

collage

 

TänkOm! Designtävling för medieteknik- och journalistikstudenter

Presentation Fredagen 15 januari kl 13.00 – 15.00 i Svarta lådan (hus B, vid Aulan).

Liveströmmad via MT Talks.

TänkOm_Banner1

Designtävlingen TänkOm!

TänkOm! är en ny, lekfull designtävling för studenter på utbildningsprogrammen Journalistik och multimedia och IT Medier och Design på Södertörns högskola.

De tävlande lagen, som utgörs av en blandning av mediteknik- och journalistikstudenter. Studenterna kommer under tre intensiva dagar skapa och presentera idéer för förnyelse av journalistiken och/eller former för det offentliga samtalet.

Presentationer av tävlingsbidragen äger rum fredagen 15 januari kl 13.00 – 15.00 i Svarta lådan (hus B, vid Aulan). Du kan också följa presentationen liveströmmad via MT Talks.

TänkOm_Inbjudan_SH_4.1

Högre seminarium med Maria Normark

Sustainable Communities through Digital Design – lägesbeskrivning

Detta tvärvetenskapliga ÖSS-projekt påbörjades i februari och handlar kortfattat om att undersöka hur de värderingar och normer kring hållbarhet som stadsodlare förmedlar, relaterar till digital design. På seminariet kommer jag att berätta om vad vi har gjort hittills och vad vi planerar att göra närmast och jag hoppas att ni kan bidra med tankar och idéer kring de perspektiv vi just nu jobbar med att renodla. Vi driver två spår inom projektet, dels hur man kan förstå och konceptualisera stadsodling/aktivism som domän och dels hur design kan anpassas och formas för att ge stöd åt aktivism och alternativa hållbara gemenskaper som bygger mer på frivillighet och att byta varor och tjänster än traditionell konsumtion.

Stadsodling som domän är intressant eftersom det utgör ett bra exempel för att studera hur värderingar och idéer (kan) delas, kommuniceras och reproduceras via digitala plattformar, särskilt med tanke på att värderingarna också leder till praktiska konsekvenser i stadsmiljön. Ett antagande är att det finns skillnader i meningsskapande mellan de geografiska områden vi vill undersöka i bla Östeuropaområdet, eftersom innebörden i att odla själv påverkas av den lokala historiken kring behovet av självförsörjning, tillgång på mat samt de praktiker kring mat som anses priviligerade.

Jin Moen, Sakernas internet – LIVE Öppen föreläsning MB416


Sakernas internet – att skapa mening och nytta i en uppkopplad värld. Vilka möjligheter skapas när vi kan sätta sensorer på allt och alla, samla in data och komma åt det via Internet? Vilka är utmaningarna för individen och samhället? Hur kan vi se till att designa meningsfulla och nyttiga lösningar med sakernas internet? Kan vi designa bort farorna?
Det finns många frågor, och minst lika många svar. Jag kommer att ge en liten inblick i vad sakernas internet handlar om, hur det används i olika syften, och hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Jin Moen är en tvärdisciplinär entreprenör och forskare som idag arbetar som Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports vid forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT. Tidigare har hon bland annat varit VD för och grundare av företaget Movinto Fun som utvecklade den bärbara interaktiva spelkonsolen Oriboo. Jin är utbildad danspedagog i modern och nutida dans, civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i människa-datorinteraktion.

Platser kvar på E-BOKSKURS HT15 på Medietekniken på Södertörns högskola!

E-bokdesign och produktion går på kvartsfart på torsdagar (EM) under hösten, och ger en bred överblick över många aspekter av e-bokspublicering. Arbete i relevanta verktyg och tjänster ingår.

Efter genomgången kurs kan studenten (utdrag ur kursplan):
• beskriva möjligheter och svårigheter med aktuella e-boksformat och relaterade tekniker.
• definiera och använda grundläggande begrepp inom traditionell bokdesign och webbdesign i relation till e-böcker.
• producera en e-bok från ett befintligt manus.
• beskriva och jämföra arbetsprocess och distribution för e-böcker med traditionella metoder och marknader.

Mer info: sh.se
Sök kursen: antagning.se

E-bokdesign_och_prod_HT15