Activity as the Ultimate Particular of Interaction Design

Högre seminarium i medieteknik med Annika Waern

Annika Waern (foto: Mirjam Palosaari Eladhari)
  • 29 November
  • 13.00 – 15.00
  • MD338 (Closed corridor, please be in time or announce your presence to Mirjam Palosaari Eladhari)
  • There will be fika

In the turn towards practice-oriented research in interaction design, one of the most important proposals has been the emphasis on the ’ultimate particulars’ produced by design, as embodiments of design knowledge. In current HCI research, those particulars are almost always taken to be ‘things’ – artefacts or singular systems. We argue that this emphasis may have come at a cost that can be described as a loss of identity; interaction design research was never primarily concerned with the design of artefacts, but with how humans act and interact with each other with and through artefacts. We propose a complementary perspective by looking at design projects and traditions where the ‘ultimate particulars’ can be considered to be activities rather than things. The article is concerned with how knowledge needs to be articulated in the scholarly engagement with such design practices. We argue that engagement with activity-centric design gets design research one step closer towards understanding salient contemporary design practices and what Buchanan calls ‘environmental design’.

About Annika Waern

Annika Waern, professor in Human Computer Interaction at Uppsala University, is a research through design scholar, focussing on the design of game and play in the physical world. Her work includes seminar work on pervasive game design, but also work on the design of public play installations for children and play installations in science centers.

Vad håller han på med?!

Högre seminarium med vår nye lektor i medieteknik Mikolaj Dymek

Utförlig, men förhoppningsvis ej långrandig, monolog av nyanställd lektor i medieteknik Mikolaj Dymek

Mikolajs forskning är i gränslandet mellan ekonomi, kritisk marknadskommunikation/PR, samt digitala medier – med huvudfokus på dataspel. Mikolaj kommer att berätta om detta och även dela med sig av erfarenheter och perspektiv på samverkan med näringsliv.

Onsdag 15 November kl 13.00
Rum: MD338
Fika finns

Texter som behandlas under seminariet:
  • Artikel (2017) Expanding the Magic Circle – Gamification as a Marketplace Icon, Consumption Markets & Culture
  • Artikel (2017) Vägar som bär eller broar som brister? Reflektion över forskningsprojekt i gränslandet akademinkommunikationsbranschen. Nordicom Information 39 (1) 2017
  • Antologi (2016) Dymek & Zackariasson (eds.),The Business of Gamification – A Critical Analysis, Routledge
  • Studenthandbok (2016) Zackariasson & Dymek, Video Game Marketing – A Student Textbook, Routledge
  • Avhandling (2010) Industrial Phantasmagoria: Subcultural Interactive Cinema Meets Mass-Cultural Media of Simulation

Mikolaj Dymek disputerade 2010 på KTH om den globala dataspelsindustrin, gjorde postdoktorat på Uppsala universitet om “spelifikation inom digital marknadskommunikation”, och har tidigare haft tjänsten universitetslektor i strategisk kommunikation med inriktning mot marknadskommunikation på MKV-institutionen vid Mittuniversitetet. Mikolaj har också arbetat flera år i näringslivet som analytiker/planner som del av en deltagande studie på kommunikationsbyrån Jung Relations, finansierad av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond inom ramen för det s.k. Flexit-programmet.

Öppen föreläsning om Ifrågasätt

ifragasatt.se föreläser

https://sh-medieteknik.solidtango.com/video/oppen-forelasning-07-nov-13-19-13-36

Pga personalbrist blev det en enklare dokumentationsinspelning denna gång, men håll till godo om du missade, det är en mkt aktuell och intressant föreläsning. Tack för hjälpen mttalks.se

ifragasatt
För några år sedan stängde nästan alla tidningar sina kommentarsfält på grund av ohanterliga problem med näthat och trakasserier. Men ett öppet och respektfullt debattklimat är en förutsättning för den demokratiska utvecklingen. Gustav Hjärn, vd och grundare av Ifrågasätt ifragasatt.se, och Johan Folin, Ifrågasätts kommunikationschef, berättar om hur de arbetar för att både få tillbaka det öppna samtalet till nyhetssajterna och förbättra mediernas möjligheter att klara ekonomin.

När? Tisdag 7 november kl. 13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Öppen föreläsning med Judith Wolst

Judith Wolst
Judith tar med er på en resa kring vad digitaliseringen har inneburit för samhället, men också påverkat förutsättningarna för kommunikation. Utifrån sin erfarenhet av att driva företag och projekt ger hon handfasta tips kring vad det innebär att vara både entreprenör, kommunikatör och en ledare i en uppkopplad värld. Judith Wolst är digital strateg, entreprenör och föreläsare. Idag driver hon företaget Changers.se och innan dess var hon under fyra års tid VD på den digitala byrån For Sure. Judith har en bakgrund som civilekonom och har jobbat med internet sedan 2005.

När? Tisdag 17 oktober kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Mini-utställning med konceptuella skisser till samverkansaktiviteter och ett fysiskt centrum och gemensamt kårhus för samverkan och interaktion i Flemingsberg

Mini-utställning med konceptuella skisser till samverkansaktiviteter och ett fysiskt centrum och gemensamt kårhus för samverkan och interaktion i Flemingsberg!

I anslutning till Reinvent-konferensen på fredag den 6:e oktober presenterar studenterna på utbildningsprogrammet IT, medier och design sina skisser på ett hus för samverkan mellan olika aktörer vid Campus Flemingsberg, studenter, forskare, näringslivet och civilsamhället i Flemingsberg, och olika aktiviteter och tjänster som detta centrum ska byggas upp av.

Studenterna utför uppdraget inom ramarna för kursen Design, innovation och kreativitet (30 hp) som ges på programmet under höstterminen. Många inom och utanför högskolan har visat intresse för initiativet, och studenterna har interagerat både med forskare, studenter och boende i Flemingsberg samt med företrädare för kommun och näringsliv. Tack vare samarbetet med Reinvent får vi nu också möjlighet att ställa ut studenternas work-in-progress i anslutning till konferensen.

Passa på att besöka utställningen som äger rum på fredag 6/10 kl. 12-13 utanför MB505 (ovanför aulafoajén).

För mer information kontakta:
johan.bornebusch@sh.se eller sofia.lundmark@sh.se

Understanding misunderstandings: categorization theory and digital products

Högre seminarium med Mattias Svahn

På onsdag 18/10 gästas medietekniks högre seminarium av Mattias Svahn, fellow på Handelshögskolan i Stockholm. Mattias började sin forskarbana inom dataspelsdesign med ett designvetenskapligt perspektiv och har fortsatt den med att låta designvetenskap influera konsumentpsykologi och marknadsföringsvetenskap.

Han kommer att presentera ”Categorisation Theory” och hur den influerat och ligger till grund för nu pågående forskning om hur nyhetsjournalistik genom digitala medier, uppfattas som produkter, just när den distribueras i digitala medier.

Senare samma kväll åker han till en konferens om VR-design för nyttosyften, ställ gärna frågor till honom som han kan ställa på konferensen.

Onsdag 18 oktober kl 13
MD338 flygel D plan 3
Låst korridor. Kom i tid eller föranmäl dig till Mirjam Palosaari Eladhari

Bio Mattias Svahn

Mattias har tidigare varit bl.a. reklamstrateg, ledare för EU-forskningsprojekt och forskningsledare på affärsmodeller för ”pervasive games”. Han disputerade 2014 på design av serious games med hushållens elmätare som plattform. 2017 är han research fellow på Handelshögskolan i Stockholm och gästprofessor på Handelshögskolan i Riga, Lettland.

Öppen föreläsning med Anna Loverus

“Swipe, Push och Snap. Om beteenden på internet” är titeln på denna föreläsning.  Livet online är fullt av saker vi människor aldrig tidigare behövt förhålla oss till. Vi uppfinner nya smarta grejer hela tiden, men våra hjärnor har inte ändrats i samma takt. Hur kan vi använda kunskap om mänskliga beteenden för att skapa bättre digitala upplevelser? Och hur kan vi studera beteenden på nätet? Lyssna på en föreläsning om digitala beteenden med beteendevetaren och digitala strategen Anna Loverus.

När? Tisdag 3 oktober kl.12
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Exploring Maker Practice – Reflections on Material, Experience and Expertise

Research seminar with PhD student Sophie Landwehr Sydow

Wednesday 4 Oct, 1 p.m.
Södertörn University, room MD338
Please, be in time or announce your presence to Mirjam Palosaari Eladhari since the seminar is held in a closed area.

Abstract

Making is relevant, as it explores both the encounter with and interactions in between physical and computational materials within the situated context of the act of making.
This presentation – which builds upon Sophie’s halftime seminar – provides insights on her project on maker practice, on the makerspace as site and the people and their experiences within as observed and analysed with the help of ethnographic fieldwork and participant observation. The seminar gives a short account on the current academic discourse on making and perspectives from the standpoint of HCI, but has its main emphasise on the current state of projects and both connected publications (some published and some in progress). By using the notions of experience and expertise as a lens to explore different facets of making, several strands of thought are mapped out. A reflection and discussion on upcoming steps, will conclude the seminar.

Bio

Sophie Landwehr Sydow is a third-year PhD candidate in Media Technology and also affiliated within Information Society at the Department for Computer and System Sciences at Stockholm University. She is financed and based at Södertörn and their CBEES graduate school. Her research focuses on the future of making and how the practice of making, hacking and DIY is provoking design and development of future technologies. Current research activities evolve around the concept of material literacy and the 3D printing process.