Tutorial – Koppla din post till resten av världen

Du kan få andra att länka tillbaka till din post genom pings och trackbacks.

Exempel Ping

Om din post kommenterar en artikel i DN så kan du “pinga” Twingly. Skriv texten och länka till  artikeln du vill kommentera. Klistra sen in din egen adress hos http://www.twingly.com/ping

Och se, länken till ditt blogginlägg dyker upp på DNs sajt

ping

Exempel Trackback

Vissa bloggar t.ex. vår WordPressblogg tillåter s.k. trackbacks. Vid våra inlägg publiceras en “krok” som andra kan koppla sina egna blogginlägg till om de handlar om samma ämne.

Om du vill koppla ditt inlägg till en annan blogg så klistra in den trackbacklänk som du hittar vid deras inlägg längst ner på sidan där du skriver ditt eget inlägg.

trackback

Ungas multimodala gestaltning (UngMods)

Ungas multimodala gestalning – hur digitala medier kan användas för uttryck och reflektion

Projektet är ett treårigt forskningsprojekt vid Södertörns Högskola, finansierat av KK-stiftelsen (satsningen/programmet Unga nätkulturer). Projektet är nu (våren 2009) i en uppstartprocess, där vi kommer att starta upp det på allvar hösten 2009.

Det övergripande syftet med projektet är att studera hur unga människor (13-17 år) använder digital informations- och kommunikationsteknik (IKT) i både informella och formella vardagliga lärsammanhang, särskilt på vilket sätt möjligheterna till multimodal gestaltning stöder individens kritiska reflektion kring lärande, kunskapsbildning och jagutveckling.

De skolor där studierna kommer att genomföras, är Broängsskolan och Tumba Gymnasium, båda i Botkyrka kommun.

Partners i projektet är Botkyrka kommun och Rektorsakademien.

Projektledare: Patrik Hernwall

Deltagare: Ana Graviz (Pedagogik), Mats Nilsson (MT).

Uppdaterat:
Projektets blogg är inte längre online.
Projektets slutrapport som pdf

Workshop med Informatik B

alla

Inbjudna till workshopen var representanter för olika arbetsroller inom kollegiet Informatik och Medieteknik på Södertörns högskola

En workshop där vi tog upp idéer och funderingar kring arbetsprocessen för verksamma inom kollegiet Informatik och Medieteknik på Södertörns Högskola.

Jennie Lindquist och Mikaela Andersson bjöd in till workshopen som är en del av ett pågående IT-Projekt på ämnena Medieteknik och Informatik. IT -Projektet är ett delmoment av kursen Informatik B.

jenniemikaela

Show, don’t tell – Om nyhetsgrafik – öppen föreläsning 22 april

Onsdag 22 april kl 13. Välkomna till öppen föreläsning i MB416

Grafisk produktion inbegriper en rad kompetenser. Ett tydligt budskap skall nå fram till användaren och grafiken skall fungera väl med annan information som exempelvis tillhörande artikel.
Anci Holm och Thomas Molén berättar om arbetet med nyhetsgrafik på Svenska Dagbladet.

feed-icon-14x14 Prenumerera på info om våra gästföreläsningar som RSS

Besök från umo.se

umo3Cecilia Birgersson och Andreas Melin från projektgruppen för umo.se besökte Medieteknik A och Medieteknik för JMM och berättade om arbetet med sajten och inbjöd våra studenter att delta med idéer och projekt. Tack för en intressant föreläsning om en genomtänkt och intressant sajt med målgrupp 13-25 år.
www.umo.se

Installationsföreläsning för professorer i medieteknik

Mauri Kaipainen, Professor Media Technology, Södertörn University

Multi-perspective media. Applications of spatial ontologies

Spatial ontologies (ontospaces) constitute a way of structuring content metadata so as to allow a range of intelligent media technologies, including a story that is told to you in the way you love (or hate) to hear it, content that structures itself to match your priorities, and a discussion that automatically teams you up with those that agree (or disagree) with you. The concept also builds bridges between cognitive
regularities, cortical order and Kantian philosophies.

Lars Erik Holmquist, Professor Media Technology, Södertörn University

Grounded Innovation for Future Applications

Innovation is about more than just new ideas; to be successful, an innovation has to be adopted by users and play a meaningful role in their life. Grounded innovation tries to balance the search for new inventions with careful inquiry into human practices. We have used this approach to develop a number of new applications and digital artifacts. For instance, the Context Camera is a novel digital camera that takes pictures where the visual appearance are affected by the surrounding sound and movement. GlowBots are small autonomous robotic pets that encourage long-term explorative interaction. These designs were driven by a combination of technical and conceptual invention, while at the same time they were grounded in inquiry into unusual user groups.

the.GTO.project [Research project on Gender Tweens Online]

Construction and normalisation of gender online among young people in Estonia and Sweden

The aim the project is to study how gender is created, expressed and normalized in online environments among young people (age 10 to 14 years old) in Estonia and Sweden. Furthermore, we will study what meaning this creation of identity has in their everyday life.

We will study the following three themes:
a. How gender is expressed and normalized in online environments?
b. What meanings has the online construction of gender, for the young in their everyday life?
c. How do young people use media technology tools to complement verbal and written expressions in the shaping of the personal self?
These themes are intertwined with the three sub-projects of the research project: A media critical analysis of the self-presentation images of young people online; an interview study with young people, and; how young people use media technologies in an act of shaping of the self. By this, we want to unite empirical research with more practical parts, where the informants also becomes partners in the research process.

Theoretically, the research projects builds upon intersectionalist theories. Coupled with theories emanating from the sociology of childhood studies, this will give us a basis for a comparative analysis of how experiences from the Internet are interwoven with experiences from the physical reality, in the construction of gender among young people in Estonia and Sweden.

Konstruktion och normalisering av genus online bland unga i Estland och Sverige

Projektets övergripande syfte är att studera hur genus skapas, uttrycks och normaliseras i onlinemiljöer bland unga människor (10-14 år) i Estland och Sverige. Syftet är vidare att se vilken betydelse detta identitetsskapande har i deras vardagsliv.

Vi kommer att studera följande tre tematiker
a. Hur uttrycks och normaliseras genus online bland unga?
b. Vilka betydelser har konstruktioner av genus online bland unga i deras vardag?
c. Hur använder unga medietekniska redskap för att komplettera verbala och skriftliga berättelser vid gestaltning av den egna personen?
vilka är nära knutna till forskningsprojektets tre delprojekt: En mediekritisk analys av ungas självpresentationsbilder online; en intervjustudie med unga, samt; hur unga brukar medietekniska redskap i en gestaltningsprocess. Vi vill med detta upplägg förena en empirisk forskning med mer praktiska medietekniska inslag där de unga blir medforskare.

Teoretiskt bygger projektet på en intersektionalistisk teori, vilken tillsammans med barndomssociologisk teori ger en grund för komparativ analys av hur erfarenheter från Internet sammanflätas med erfarenheter från den fysiska verkligheten i konstruktionen av genus bland unga i Estland och Sverige.

Deltagare i projektet är: docent Patrik Hernwall (projektledare); lektor Kristina Abiala, Södertörns högskola, samt från Tartu universitet lektor Andra Siibak.

the.GTO.blog