Praktiken har börjat för IMD06

De studenter som går sista terminen på kandidatprogrammet IT, medier & design har just påbörjat sina fem praktikveckor. En del fortsätter sen med examensarbete på samma arbetsplats.

Håller på att samla ihop och lägga alla uppgifter på en karta. Fler “kartnålar” kommer.Forskningsprojektet Digitala kreatörers värderingspraktik

Digitala kreatörers värderingspraktik
Projektledare: Mattias Arvola.
Deltagare: Jon Manker, Ulf Hagen, Gary Svensson (LiU)

Forskningsfråga: Hur förhandlar kreatörer av digital media (särskilt digital konst, film och interaktiva medier) delvis delade och motsägande sätt att värdera sitt eget och andras material?

Bakgrund: Produktions- och distributionsmedlen för digitala medier blir idag var mans egendom. Detta gäller såväl bild, film, spel och interaktiva medier (t.ex. flashproduktioner och webbplatser). Även ickeprofessionella kreatörer kan nå en publik med sitt material. Skapandets villkor ändras genom att såväl professionellt skapat som lekmannaskapat material delas, bearbetas och omredigeras av flera kreatörer i interaktion och samarbete med varandra. Här finns en möjlighet till mångfald i tolkning och skapande av media där det inte är ett självklart tolkningsföreträde för de med professionell auktoritet. Det kan emellertid även leda till att yrkesverksamma kreatörer strävar efter att befästa och rättfärdiga sin auktoritet och sitt skolade yrkesmässiga kunnande. Vid närmare analys av hur olika yrkesverksamma ser på skapat material är det troligt att kreatörer från olika skolor och traditioner utgår från olika ideal i sin värdering. Detta leder till en mängd olika värderingspraktiker bland både professionella och lekmän. Östersjöregionens spridning i Internetanvändning, design- och konstskolning, traditioner och villkor, trots den geografiska och kulturella närheten, gör regionen särskilt intressant att studera.

Syfte: Utifrån sociokulturella teorier kring professionellt seende ämnar projektet tydliggöra skillnader och likheter i värderingspraktik bland kreatörer av digitala medier i östersjöregionen. Därför planerar vi att täcka in både lekmän och professionella med bakgrunder i olika skolor och traditioner i regionen.

Öppen föreläsning av Jonas Linderoth

jonas_linderoth1Bossar, banor och blod! – om datorspel och datorspelskultur

Föreläsningen hölls 25 februari 2009 kl. 13  på KTD-torget

Jonas Linderoth är fil. dr i pedagogik med inriktning mot IT och Lärande och sakkunnig i Medierådet . Hans huvudsakliga forskningsintresse handlar om datorspel. Genom att studera hur datorspelare tänker, handlar och kommunicerar i spelsituationer vill Jonas kartlägga villkoren för människans möte med datorspelsmediet.

jonas_linderothFöreläsningen ger en bred översiktsbild kring fenomenet datorspel och behandlar frågor som:

Varifrån kommer datorspelen och hur kan vi förstå deras historia?
Vad innebär det att spela spel och hur skiljer sig detta från annan mediekonsumtion?
Vad säger forskningen egentligen om de skadliga effekterna av datorspelande?
Blir barn våldsamma och beroende?
Eller går det att använda datorspel i skola och undervisning?

feed-icon-14x14 Prenumerera på info om våra gästföreläsningar som RSS

Öppna föreläsningar medieteknik 2008

hösten 2008

Rikard Svensson
Medieteknik och marknadskommunikation ur ett konsultperspektiv

Anna Grandt
Mobil design – inte bara små skärmar

Bo Bergström
Syfte, kontext och effekt i visuell kommuniktion
x videocast
Bo Bergström Bo Bergström Bo Bergström

Johanna Öberg & Karin Adelsköld
PR + webb 2.0 = sant
Lilla Gumman Karin Adelsköld Johanna Öberg

våren 2008

Lars Albinsson
Konsult och doktorand vid Högskolan i Borås
Att forma och leda teknikdrivna revolutioner
x videocast
Lars Albinsson Lars Albinsson E-me

Richard Gatarski Ekon dr weconverse.se
Webb 2.0 och sociala medier
x videocast
Richard Gatarski Richard Gatarski Richard Gatarski

Öppna föreläsningar medieteknik 2007

hösten 2007

Marie Denward Mela Kocher
Marie Denward & Mela Kocher
Malmö högskola & University of Zurich
Sanningen om Marika eller Sanningen om sanningen? – a true cross media product

Seniornet Bo R Svensson Bo R Svensson
Bo R Svensson

IT-förening för äldre SENIORNET SWEDEN
För allas rätt till Internet

 Lunarstorm Lena Trojer och Peter Ekdahl
Lena Trojer

professor, Blekinge Tekniska högskola
Peter Ekdahl

teknologie doktor, Blekinge Tekniska högskola
Medieteknik & feministisk teknovetenskap – att skapa förändringsvindar inom akademin x videocast

Lisa Nakamura 24 Lisa Nakamura
Lisa Nakamura

Associate Professor, Speech Communication, University of Illinois
Surveillance as Media:
Global Views and Race as Code
x videocast

våren 2007

Cecilia Löfberg Lunarstorm Cecilia Löfberg
Cecilia Löfberg

Doktorand i pedagogik vid Stockholms universitet
Sociala samspel online – om barn, unga och kulturskapande kring det egna och det motsatta könet på en virtuell arena x videocast

Håkan Nilsson Håkan Nilsson
Håkan Nilsson
Lektor i konstvetenskap vid Södertörns högskola och i hypermedievetenskap vid Högskolan i Skövde
Internetkonst från HTML till Web 2.0
x videocast
Staffan Udd Thomas Porathe publik som interagerar
Staffan Udd & Thomas Porathe
Mälardalens högskola
Hur designar man information? x videocast

Deklarationshjälp Mikael Kindborg Barn programmerar
Mikael Kindborg

Lektor vid institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet
Tecknade serier och visuell programmering x videocast

Ladda hem affischen som pdf

Öppna föreläsningar i medieteknik 2006

hösten 2006

provläsning E-papper Picha
Malin Picha
Tidningsutgivarnas särskilda satsning på e-papper
E-läsning på mobila terminaler – är e-papper framtidens bildskärm?
Föreläsningsbilder som pdf pdf från föreläsningen

Mauri Kaipainen Mauri Kaipainen Mauri Kaipainen
Mauri Kaipainen

Professor i informatik vid Tallinns universitet videocast
Soft ontologies and multi-perspective media

www.tlu.ee/~mkaipain
www.tlu.ee/~mkaipain/presentation
Patrik Svensson Patrik Svensson Patrik Svensson
Patrik Svensson

Lektor och föreståndare för HUMlab vid Umeå Universitet
42 sekunder, 4 megapixlar och -31 grader: mellan humaniora och informationsteknik x videocast
www.humlab.umu.se

Jonas Söderström Jonas Söderström Jonas Söderström
Jonas Söderström
Användbarhetsarkitekt videocast
“Jävla skitsystem!”
www.kornet.nu www.digitalarbetsmiljo.se
Ladda hem affischen som pdf

våren 2006

tosca tosca tosca
Susana Pajares Tosca
Associate professor, IT university of Copenhagen videocast xReading computer games
Susana Tosca talar om hur man kan analysera dataspel som litterära alster med hjälp av receptionsteori. Den narratologiska/semantiska ansatsen ställs mot den ludologiska för att illustrera den strid om tolkningsföreträde som rasat mellan spelforskare under det senaste decenniet och som först nu börjar bedarra. Susana doktorerade vid Madrids universitet 2001 med avhandlingen “Application of hypertext to the study of litterature”. Hon är idag ansvarig för masterprogrammet Design, Communication and Media vid IT-universitetet i Köpenhamn. pdf från föreläsningen
Susanas hemsida på IT-universitetet

Center for Computer Games Research

Susanas powerpoint i PDF-format


Klastrup Klastrup Klastrup
Lisbeth Klastrup

Assistant professor, IT university of Copenhagen
Why death matters – player experience in online worlds
xvideocast
Lisbeth Klastrup är verksam vid IT-universitetet samt vid Center for designforskning i Köpenhamn. Hon är redaktör för forskningssiten gamestudies.org samt för deathstories.org och doktorerade 2003 med avhandlingen “Towards a Poetics of Virtual Worlds”. Dagens föreläsning handlar om gestaltningen av spelarens död i onlinevärldar.
Lisbeths forskningsblog “Klastrup’s Cataclysm”
IT-universitetet i Köpenhamn

Lisbeths powerpoint i PDF-format
pdf från föreläsningen


Denizhan Denizhan Denizhan
Funda Denizhan

Användbarhetsarkitekt på Verva, Verket för förvaltningsutveckling videocast x
Så gör vi effektiva och användbara e-tjänster inom offentlig sektor

Verva om 24-timmarswebben

Nätverket 24-timmarswebben

 

Åsa Harvard Åsa Harvard
Åsa Harvard

Lektor i design, K3, Malmö högskola videocast
Lek, leksaker och berättande
Åsa Harvard är lektor i design vid Malmö högskola där hon ansvarar för utbildningsprogrammet Materiel och virtuell design. I dagens föreläsning delar hon med sig av sina erfarenheter från att ha designat interaktiva leksaker och studerat barns interaktion med dessa.

 

Peter Gärdenfors Peter Gärdenfors

Peter Gärdenfors
Professor i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet
Att förstå är att se ett mönster – om IT i undervisningen

Tyvärr tekniska problem med inspelningen

Jonas Linderoth ur WoW
Jonas Linderoth

Fil dr pedagogik, LearnIT, Göteborgs Universitet
Vi ses i Azshara – om digitala spel och Lönnebergas undergång www.ped.gu.se/learnit/linderoth.htm

Sven-Eric Liedman Sven-Eric Liedman
Sven-Eric Liedman
Professor i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
Information är inte kunskap


Mattias Arvola Mattias Arvola Mattias Arvola

Mattias Arvola
Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet
Om utforskande av datoranvändande i sociala kontexter
pdf från föreläsningen
Föreläsningen som pdf

 

Andreas Haugstrup Pedersen Raymond Kristiansen
Andreas Haugstrup Pedersen och Raymond Kristiansen

Pionjärer inom skandinavisk videobloggning
Å dele din verden med verden – om videoblogs

Raymonds blogg www.dltq.org
Andreas blogg www.solitude.dk
Blogg skapad för föreläsningen och efterföljande workshop www.dltq.org/sodertorn


Ladda hem affischen som pdf (200 Kb)