Temaveckan: Hälsa, Teknik och Medier

Temavecka Hälsa, Teknik och Medier
Temavecka Hälsa, Teknik och Medier

Medieteknikämnets temavecka ”Hälsa, teknik och medier” syftar till en bred översyn av vad som just nu sammanknyter ämnet hälsa med medier och teknik.

På måndag och tisdag får vi besök av fem experter, med olika perspektiv på detta: Sofie Zetterström från Inera AB pratar om e-Health, Daniel Eliasson från Ape om Mobila Applikationer, Madis Tiik från Sitra om Public health, Sjoerd Haasl från Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa vid KI, KTH och SL om Klinisk Innovation och Hans Lindqvist från Karolinska Institutet om Vårddesign.

På tisdag och onsdag förbereder och genomför våra studenter på Medieteknik A grupparbeten i form av bland annat sammanställningar, mock-ups, mallar och framföranden som karakteriserar kvarstående designutmaningar och framtidsvisioner.

På fredag tävlar grupperna om vem som har de bästa idéerna och deras arbeten presenteras i en gemensam utställning med fika.

Alla är välkomna att lyssna på experterna och att besöka fredagens utställning!