VR-test

Bild nedan infogad med egenhostad version av Googles vrview.js

Samma bild som "vanlig" equirectangular-panoramic bild: