IMD-studenters studie omnämns i dagens Metro: “Studie: Därför blir du beroende av Tinder”

IMG_2891I dagens Metro omnämns IMD-studenterna, Anton Rosén och Jesper Håkansson, och deras C-uppsatsstudie om Tinder.

Här hittar ni artikeln:

http://www.metro.se/nyheter/studie-darfor-blir-du-beroende-av-tinder/EVHoez!pOwrq0R0GmN7E/

Och här hittar ni C-uppsatsen:

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:784210/FULLTEXT01.pdf

Posted in It, medier & design, Medieteknik, Omvärld, Studentarbeten | Leave a comment

Tips: COMMUTATHON – The Daily Commute – Hacking The Challenge!

Den 10-12 juni anordnar Openlab  ett design thinking hackathon i samarbete med Sveriges Radio. Syftet är att skapa en mobillösning med trafikinfo för att hjälpa den dagliga pendlaren (oavsett pendlingsmedel). Det kommer att vara en massa happenings, besök från trafik Stockholm, samtrafiken och Stockholms stad som släpper sina api:er. SR kommer att sända live från Openlab och deltagarna kommer att få besöka trafikcentralen i Stockholm.
Anmälan till eventet sker här senast den 25:e maj:

https://www.eventbrite.com/e/commutathon-tickets-16748779049

web-inbjudan Commutathon

 

Posted in OpenLab | Leave a comment

Tillgänglighet på webben: öppen föreläsning med Pär Lannerö


Pär Lannerö

Pär Lannerö

Människors förmågor och egenskaper varierar. Ungefär en av fem har någon funktionsnedsättning, många har särskilda behov av andra skäl, och alla vinner på ökad tillgänglighet. Som producent eller beställare av digitala system behöver du känna till vad tillgänglighet innebär. Den här föreläsningen går igenom grunderna.

Pär Lannerö, projektledare för Vägledningen för webbutveckling (webbriktlinjer.se) på E-delegationen/PTS. Pär är civilingenjör med fokus på webben och har ett särskilt intresse för hållbarhet (ekologiskt, ekonomiskt och inte minst socialt resursbevarande) på nätet.

När? Tisdag 12 maj kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Föreläsningar Temaveckan VT2015

Inspelade föreläsningar medieteknik temaveckan

Posted in Uncategorized | Leave a comment

KUNSKAPSSEMINARIUM OM STYRNING AV VÄLFÄRDEN

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Game Research Methods: An Overview by Petri Lankoski and Staffan Björk is out now

We are happy to announce that our colleague Petri Lankoski’s book that he has edited together with Staffan Björk is out now!

Petri Lankoski & Staffan Björk, et al. (2015) Game Research Methods: An Overview is presented like this on the publishing house, ETC Press:

“Games are increasingly becoming the focus for research due to their cultural and economic impact on modern society. However, there are many different types of approaches and methods than can be applied to understanding games or those that play games. This book provides an introduction to various game research methods that are useful to students in all levels of higher education covering both quantitative, qualitative and mixed methods. In addition, approaches using game development for research is described. Each method is described in its own chapter by a researcher with practical experience of applying the method to topic of games. Through this, the book provides an overview of research methods that enable us to better our understanding on games.”

Print and free download is available here:
http://press.etc.cmu.edu/content/game-research-methods-overview

Posted in E-böcker, In English, Litteratur, Medieteknik, Spel, Spelprogrammet | Leave a comment

Studiebesök och workshop i prototypande på OpenLab.make

Onsdagen den 18 mars arrangerade vi ett studiebesök och en workshop på Openlab.make för studenterna från IMD13 som läser kursen Design, innovation och kreativitet (DIK) just nu. Workshopen handlade om att testa olika sätt att prototypa lösningar och idéer utifrån studenternas egna designprojekt.

Screen shot 2015-03-30 at 8.07.17 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.07.05 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.06.11 PMScreen shot 2015-03-30 at 8.06.47 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.06.35 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.06.24 PM  Screen shot 2015-03-30 at 8.05.53 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.42 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.31 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.19 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.05.01 PM Screen shot 2015-03-30 at 8.04.42 PMFoto: Magnus Ulenius (IMD13)

Posted in Design innovation och kreativitet, It, medier & design, Kurser, Medieteknik, OpenLab, Studentarbeten, Studentworkshops | Leave a comment

“Design Thinking in action”: öppen föreläsning med Dr Aga Szóstek

Aga Szotek

Aga Szostek

The Design Thinking methodology is a simple framework that encourages diverse thinking to identify effective solutions to solve a problem or better meet customer need. It encourages participants to be more people-centric when solving problems through an experiential process. A typical design thinking process involves the following stages: define, research, ideate, prototype, choose, implement and learn. It is an iterative process designed to obtain quick feedback to identify the best solution through empathy and collaboration. In my presentation I will try to show that using the Design Thinking approach can make your work feel like a sandbox and at the same time helps to define unique solutions.​

Dr Aga Szóstek helps companies to develop user-centric approach to designing services, systems and products that aim to delight their customers by applying the Design Thinking approach. She combines the roles of a strategic adviser, mentor, researcher and designer into various projects from service and application design through design for internal communication to redesign of processes. She is also an experience design lecturer at the Design Department of Warsaw Academy of Fine Arts and a Visiting Professor at Tallinn University, Estonia.

När? Tisdag 31 mars kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Öppen föreläsning med Anders Berglund om testning och designval

Att skapa en innovation: former och modeller för att fatta de ”rätta” besluten. Anders Berglund kommer att tala om processer och metoder för produktutveckling i allmänhet, med särskilt fokus på verktyg för att fatta beslut och göra prioriteringar i design- och utvecklingsprocesser. Anders Berglund är tekn. doktor, lärare och forskare inom produktutveckling, innovation och design på KTH och OpenLab.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Öppen föreläsning med Anders Berglund om testning och designval

Anders Berglund

Anders Berglund

Att skapa en innovation: former och modeller för att fatta de ”rätta” besluten. Anders Berglund kommer att tala om processer och metoder för produktutveckling i allmänhet, med särskilt fokus på verktyg för att fatta beslut och göra prioriteringar i design- och utvecklingsprocesser. Anders Berglund är tekn. doktor, lärare och forskare inom produktutveckling, innovation och design på KTH och OpenLab.

När? Tisdag 17 mars kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Uncategorized | 1 Comment