Öppen föreläsning om dokumentärfilm

Ida Lindgren

Ida Lindgren

En dokumentärfilmares process och verklighet. Vad är dokumentärfilm? Är det dokumentärt att ligga så nära sanningen som möjligt eller kan man komma ännu närmare sanningen genom att iscensätta något? Kan man ändå kalla det dokumentärfilm? Hur finansierar man sina egna idéer, hur genomför man dem och var kan de visas?
Ida Lindgren har läst dokumentärfilm på Dramatiska institutet. Idag gör hon egna filmer och frilansar som fotograf och inslagsproducent inom både film och TV. Här berättar hon om processerna bakom två filmer hon har gjort och olika frågor och utmaningar hon har ställs inför under arbetet.

När?
Tisdag 6 oktober kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Design, Innovation och Kreativitet – Hösten 2015

Screen shot 2015-09-22 at 10.09.33 AMImorgon börjar delkursen Design, Innovation och Kreativitet för IT, Medier och design-programmet på Södertörns högskola. Kursen kommer i hlst att ges för våra programstudenter som började läsa på programmet för ett år sedan och nu går på sin tredje termin. Förra terminen gick kursen för första gången i en omarbetad form och även den här gången har jag äran att få stå vid rodret på denna enormt inspirerande kurs. Kursen är uppbyggd kring tematiken design, innovation och kreativitet, både som en helhet och som tre separata teman för kursen. Studenterna kommer att få arbeta workshopsorienterat, utmaningsdrivet och med designtänkande och görande som grund genom hela kursen. Detta kommer att ske både självständigt och kollaborativt. Nytt för den här terminen är att studenterna kommer att arbeta med ett utmaningsdrivet projekt som bygger på ett samverkansprojekt med Huddinge kommun som en del i kursen. Studenterna kommer att arbeta med breda samhällsutmaningar som kommunen står inför och arbeta fram olika designlösningar och koncept för att möta dessa utmaningar.

Under vårterminen när kursen gick sist försökte vi att hålla er uppdaterade på vad som händer på kursen här på Medieteknikens blogg och i medieteknikens sociala medier (några exempel på detta kan ni se nedan och under hashtaggen #DIKVT15). Detta kommer vi att fortsätta med även under denna termin och vi kommer att göra allt vi kan för att synliggöra vad vi arbetar med under kursens gång. Hashtaggen för den här terminenskurs är #DIKHT15.

Nu hoppas jag att allt klaffar och att vi som kommer att arbeta på kursen får fem fantastiska veckor framöver tillsammans med studenterna från IMD14!

Posted in Design innovation och kreativitet, It, medier & design | 1 Comment

Jin Moen, Sakernas internet – LIVE Öppen föreläsning MB416


Sakernas internet – att skapa mening och nytta i en uppkopplad värld. Vilka möjligheter skapas när vi kan sätta sensorer på allt och alla, samla in data och komma åt det via Internet? Vilka är utmaningarna för individen och samhället? Hur kan vi se till att designa meningsfulla och nyttiga lösningar med sakernas internet? Kan vi designa bort farorna?
Det finns många frågor, och minst lika många svar. Jag kommer att ge en liten inblick i vad sakernas internet handlar om, hur det används i olika syften, och hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Jin Moen är en tvärdisciplinär entreprenör och forskare som idag arbetar som Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports vid forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT. Tidigare har hon bland annat varit VD för och grundare av företaget Movinto Fun som utvecklade den bärbara interaktiva spelkonsolen Oriboo. Jin är utbildad danspedagog i modern och nutida dans, civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i människa-datorinteraktion.

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning, Uncategorized | Leave a comment

Film från projektkursen på Medieteknik B våren 2015

Under vårens avslutande projektkurs (Projektarbete) på Medieteknik B producerades en film som visar  de projekt som studenterna producerat inom ramen för kursen. Klippet nedan visar några utsnitt från den längre filmen som presenterar samtliga 11 projekt som kursen resulterade i.

Posted in It, medier & design, Kurser, Medieteknik, Studentarbeten | Leave a comment

Video from Commutathon at Openlab/Swedish radio

This video was produced from the hackaton “Commutathon” arranged by The Swedish Radio in collaboration with Openlab, Trafik Stockholm, Stockholm City, Trafikverket and Trafiklab – to explore the best way to help the daily commuter in Stockholm, using the cell phone as a platform.

The three day Commutathon resulted in several interesting solutions that we have written about before, see previous posts about this event.

Posted in In English, Medieteknik, Omvärld, OpenLab, Studentarbeten | 1 Comment

Öppen föreläsning med Jin Moen om sakernas Internet

Jin Moen

Jin Moen

Sakernas internet – att skapa mening och nytta i en uppkopplad värld. Vilka möjligheter skapas när vi kan sätta sensorer på allt och alla, samla in data och komma åt det via Internet? Vilka är utmaningarna för individen och samhället? Hur kan vi se till att designa meningsfulla och nyttiga lösningar med sakernas internet? Kan vi designa bort farorna?
Det finns många frågor, och minst lika många svar. Jag kommer att ge en liten inblick i vad sakernas internet handlar om, hur det används i olika syften, och hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Jin Moen är en tvärdisciplinär entreprenör och forskare som idag arbetar som Affärs- och innovationsområdeschef för Internet of Sports vid forskningsinstitutet Interactive Institute Swedish ICT. Tidigare har hon bland annat varit VD för och grundare av företaget Movinto Fun som utvecklade den bärbara interaktiva spelkonsolen Oriboo. Jin är utbildad danspedagog i modern och nutida dans, civilingenjör i teknisk fysik och teknologie doktor i människa-datorinteraktion.

När?
Tisdag 22 september kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Öppen föreläsning med Felicia Margineanu om sociala medier


Uppkopplad och inspirerad till förändring!
/inledningen kortad pga uppkoplingsproblem initialt/
En inspirationsföreläsning där du garanterat kommer att gå ifrån med en ny syn på sociala medier och kraften du har i din smartphone. Sociala media-strategier för opinionsbildning, PR/marknadsföring och påverkan – på riktigt. Felicia Margineanu är den hyllade entreprenören som sedan tidiga tonår vågat ifrågasätta sig själv och sin omvärld och vågar utmana samhällets normer och förväntningar på en ung tjej. Felicias olika projekt har blivit mycket uppmärksammade och hon har bland annat blivit nominerad till både Årets Unga VD 2014 och är en av Sveriges Uppstickare 2014.

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Uppsatser i fokus: Responsiv design

rask_carlstedtResponsiv design

Medieteknikuppsatser spänner över en rad olika ämnen men gemensamt för dem är att de handlar om nya fenomen och praktiker inom medieteknikområdet. Södertörns högskolas bibliotek listar alla uppsatser i DiVA om responsiv design.

Responsiv design har blivit alltmer intressant att utforska då inträdet av smarta enheter såsom läsplattor och smarta telefoner. Skärmstorleken på dessa varierar medan webbläsare och bandbredd fortfarande är som på fast kopplade datorer. Detta innebär att presentationsformatet på skärmen kan anpassas genom att webbsidan detekterar storlek och presentationen anpassas via CSS och scripts.

Utvecklingen på området går fort framåt. I en uppsats från 2013 undersöker Fanny Carlstedt och Matilda Rask responsiv design med frågeställningen ”Är responsiv design framtiden?”. Genom att genomföra en designstudie utgående från responsivitet med hjälp av CSS-direktiv och funktionell och designmässig avskalning under devisen Mobile First har en responsiv sajt skapats. En designstudie är ett sätt att på ett gripbart och praktiskt sätt visa att något är genomförbart och därmed ett indirekt sätt att besvara frågan i studien. Svaret är antydningsvis ”ja, responsiv design är framtiden.”.

Även om design står i fokus för responsiv design är användbarhet fortfarande en central fråga, något som studerats i en uppsats av Sophie Rundgren. Genom att undersöka en prototyp till en webbsajt med heuristisk utvärdering fann hon att responsivitet kan leda till att riktlinjer inte kan följas, exempelvis synlighet och kontroll. Resultatet är dock inte entydigt då användarna trots den avskalade responsiva designen ändå inte rapporterade några särskilda användbarhet. Detta antyder att riktlinjerna för responsiv design kan ifrågasättas.

Designprocessen i allmänhet är något som studeras inom medieteknik. Viktor Andersson har undersökt framtagning och utveckling av en responsiv webbplats där utgångspunkten är en befintlig webbplats med fix design. En fix design innebär att webbsajten inte kan anpassa sig automatiskt efter skärmstorlek utan förutsätter en viss storlek. Det kan man ofta se spår av på äldre sajter där ett meddelande säger ”Den här sajten är utvecklad för en skärmstorlek på minst 1048 pixlar”. Sådana meddelanden framstår som arkaiska. Viktors studie bedrevs enligt iterativ utveckling där användarintervjuer och analyser av intressenter har lagt grund för utveckling av hifi-prototyper som testades och resulterade i en skarp responsiv webbsajt implementerad i CSS3.

Uppsatserna finns att läsa via DiVA:

  • Att utveckla en modern webbplats: Är responsiv design framtiden? av Fanny Carlstedt och Matilda Rask. URL:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-19513
  • A usability study of a website prototype designed to be responsive to screen size av Sophie Rundgren http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-24244
  • Från fixed till responsiv: Responsiv design av en statisk webbplats av Viktor Anderssson. URL:  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-27639
Posted in It, medier & design, Medieteknik, Studentarbeten | Tagged , , , , | Leave a comment

A subjective summary of STHLMTech Fest

techfest_product and designYesterday I  (Sophie Landwehr Sydow)
had the pleasure to take part at the STHLM Tech fest – the Swedish answer to web summit, ad tech, dmexco etc. etc. taking annually place around the world. What these events have in common is that they circle mainly around big names, both company – and people wise and ticket prices are skyrocketing from event to event. They are good for getting people to network, see what industry has to offer, discover new startups and promoting your i.e. company/brand/product. The organizers of this years STHLMTechfest kept calling Stockholm a unicorn factory and didn’t try to hide the fact that Stockholm managed to produce more billion dollar tech companies than any other European city in the past decade as the Financial Times mentions online [1]. In a recent study Atomico points out that “on a per-capita basis, Stockholm is the second most prolific tech hub globally, with 6.3 billion-dollar companies per million people compared to Silicon Valley with 6.9” [2], which was also mentioned multiple times throughout the event. Maybe this explains some of the proud and enthusiastic approach STHLMTechfest was going for – or maybe it’s just a very American way of doing events.

In summary this years STHLMTechfest focused on “the future of…” adding different branches were technology already made and are most likely to make a further impact in. Hourly panels, divided on two stages focused on the the future of: media, gaming, product and design, retail, investing, financing, health and transportation. The panels were then filled with experts, coming exclusively from industry, with a tendency to highlight Swedish (and Scandinavian) entrepreneurship. In the end of each panel two fitting start-up companies pitched their product to both panel and audience and an often chaotic conclusion wrapped up the panels.

techfest_gamesDuring the first half of the conference I stated on twitter that there was “a lot of selling/branding my wonderful company/product/team” going on instead of real insights into the companies past, present or future. Actually the whole event was lacking in future orientation despite the proposed session titles to do so. Instead the focus relied on industry representative mentioned state-of-the-art products, success stories and occasionally some suggestion on what the future might hold specifically for their company. The most interesting panels proofed to be the panel on “The future of financing” where old (Bank representatives from SEB and Swedbank) clashed with new (founders of Klarna and iZettle), exposing different approaches to a market still comparably untouched from a major market and game-change. Here comparing to UEBER’s impact on the Taxi business, AirBnB on the travel industry or Spotify in the music industry, all being digital service providers disrupting existing markets.

techfest_robot_CEO_MTGx_RikardSteiberMaybe the most notable insight is the variety of platforms and markets, technology is making an impact in already. This becomes even more visible in the diversity of the panels chosen topics. Even if future itself wasn’t tackled as much in this industry-glorifying event, the future of tech might be which branches it will enter next – which problems will occur and which solutions it’ll find.

Most impressive: The spot-on talk Jason Calacanis had with Daniel Ek (founder of Spotify) for more than an hour, which felt extremely real and honest.

Most important: Pointing out equality on numeral occasions but still having an unbalanced stage- and speaking time ratio; plus the event had an arguable women-only registration agenda which might have helped rising equality in the audience at least

Most fun: Media panel were the MGTx representative as “robot” turned into a delightful sidekick.

Most promising app: dreams – an innovative and creative approach on money-saving

Most tweeted on: The lack of free coffee throughout the event. In SWEDEN – common!

Most annoying: overbooked (too little seats) and unorganised at times

Most missed: Any sustainable or foresighted ideas

Most ironic: The every solution: AN APP

[1] Ahmed, Murad (March 2015) Stockholm: The unicorn factory in Financial Times online. http://on.ft.com/1DkRKzD (retrieved: 03/09/2015)
[2] http://www.atomico.com/explore-d3 (retrieved: 03/09/2015)

Reflections by / Sophie Landwehr Sydow, PhD Student in Mediatechnology

Posted in In English, Omvärld | Leave a comment

Terminstartsaktiviteter arrangerade av Medieteknikens studentförening – Södertörns Medietekniska Förening

Vi vill passa på att tipsa alla nya studenter som börjat våra utbildningar inom IT, medier och design-programmet, Fristående Medieteknik A, eller Spelprogrammet om att medieteknikens studentförening, Södertörns Medietekniska Förening, arrangerar terminstartsaktiviteter den här veckan för alla nya studenter.

Så här skriver studentföreningen om aktiviteterna:
“Södertörns Medietekniska Förening är den första och enda medietekniska föreningen på Södertörns Högskola, och vi vill anordna den bästa insparken vi möjligtvis kan! Vare sig du vill ha någon att sitta med på lunchen, vill bli bundis med en eller alla i klassen, kick ass på våra tävlingar och lekar, eller helt enkelt bara dricka öl med skolans skönaste folk så är det här en inspark för dig! Från och med måndag den 31a augusti anordnar vi olika aktiviteter, bland annat i samarbete med spelprogrammet, och avslutar veckan med kårens fantastiska terminstartsfest!”

Mer information om aktiviterna kan ni hitta här: https://www.facebook.com/events/1616544525254361/

Schemat för veckan ser ut såhär:

Måndag:
15:00 – Samling Torget MC424. Tipsrunda!
16:15 – Apberget. Lämna in svarspapper.
16:30 – Gräsmattan bakom biblioteket. Grillning samt spel och häng!
19:00 – Söders Pub. Stand up med bl.a. Magnus Betnér.

Tisdag:
15:00 – Samling Svarta Lådan. Prototypövningar.
17:30 (ca) – Söders Pub

Onsdag:
10:00 – Spelturnering i Söders Pub.
12:00 – Öppet spel för alla studenter på skolan.

Torsdag:
08:30 – SMF serverar gratis frukost tillsammans med Söders studentkår i Puben.
12:00 (och framåt) – Söders Pub

Fredag:
Kårens Terminstartsfest!

Södertörns Medietekniska Förening hälsar er alla hjärtligt välkomna!

Posted in It, medier & design, Medieteknik, Omvärld, Program, Spelprogrammet, Studentaktiviteter | Leave a comment