Öppen föreläsning om Sociala spel med Lina Eklund

Linna Eklund

Linna Eklund

Homo ludens-den spelande människans sociala liv på och utanför nätet: digitalt spelande, eller att spela spel på datorer, konsoler och telefoner, är i dag en väletablerad medieaktivitet. En stor del av vårt datorspelande sker tillsammans med andra människor på en rad olika sätt. Må det vara över nätet, bredvid varandra i soffan eller mot varandra genom varsin mobiltelefon. Den här föreläsningen ger en översikt över vad socialt spelande är, varför folk spelar med andra och hur detta går till. Först ges en kort tillbakablick över sociala spels historia, analoga så väl som digitala och jag visar på hur och varför människor spelar spel tillsammans. Därefter kommer en inblick i hur och med vem som vi spelar och slutligen gör jag djupdykningar i olika former av socialt spelande så som online-spel med främlingar och socialt spel med familjemedlemmar och dessas sociala och designmässiga svårigheter och möjligheter.

Lina Eklund är forskare i sociologi och verksam vid Stockholm universitet samt Tekniska Museet. Hennes forskning fokuserar på hur digitala teknologier griper in i och blir del av våra vardagsliv. Hennes doktorsavhandling från 2013, The Sociality of Gaming, behandlade praktiker och erfarenheter av socialt datorspelande. Just nu tittar hon på hur museum arbetar med digitala spel, anonymitetens påverkan på tillit och socialt liv online samt hur digitala och analoga teknologier används för att hålla ihop familjer.

När? Tisdag 9 februari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Öppen föreläsning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete

Kristina Lindqvist

Kristina Lindqvist

Under denna öppna föreläsning visar Kristina Lindqvist exempel från sin forskning om deltagande design för tids- och informationskritiskt arbete. Användardeltagande för design av tjänster, arbetsredskap eller produkter är ett sätt att utforska krav samt utvärdera prototyper och koncept. Deltagande design kräver tillgång till slutanvändare och eventuellt andra intressenter samt att dessa personer kan beskriva sitt arbete och den problematik och komplexitet som det innefattar. Detta kan i vissa kontexter och bland vissa yrkeskategorier vara problematiskt av tids- och informationsskäl. “Rätt information vid rätt tidpunkt” är också viktiga aspekter i yrken där man fattar kritiska beslut. Presentationen tar sin utgångspunkt i några forskningsprojekt där frågor om tidsförhållanden och information varit i fokus.

Kommentar: Sinna Lindquist, PhD i Människa-datorinteraktion, KTH, 2007, arbetar numera på FOI – Totalförsvarets forskningsinstitut, en statlig myndighet som gör forskning som i första hand stödjer Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap men även andra samhällsfunktioner.

När? Tisdag 26 januari kl.13-15
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Årets C-uppsatser presenteras

C-uppsatser 2015

Årets C-uppsatser för Medieteknik C och Medieteknik C för Spelprogrammet presenteras i form av en postersession på torsdag kl 13-15 på Torget (MC424) och i anslutande delar.

Alla är vamt välkomna att komma och diskutera årets uppsatser. 

Postersessionen äger rum mellan kl 13-15 på Torsdag den 14/1  i anslutning till Torget (MC424). C-studenterna kommer att vara på plats för att diskutera och berätta om vad de gjort.

collage

 

Posted in It, medier & design, Spelprogrammet, Uncategorized | Leave a comment

TänkOm! Designtävling för medieteknik- och journalistikstudenter

Presentation Fredagen 15 januari kl 13.00 – 15.00 i Svarta lådan (hus B, vid Aulan).

Liveströmmad via MT Talks.

TänkOm_Banner1

Designtävlingen TänkOm!

TänkOm! är en ny, lekfull designtävling för studenter på utbildningsprogrammen Journalistik och multimedia och IT Medier och Design på Södertörns högskola.

De tävlande lagen, som utgörs av en blandning av mediteknik- och journalistikstudenter. Studenterna kommer under tre intensiva dagar skapa och presentera idéer för förnyelse av journalistiken och/eller former för det offentliga samtalet.

Presentationer av tävlingsbidragen äger rum fredagen 15 januari kl 13.00 – 15.00 i Svarta lådan (hus B, vid Aulan). Du kan också följa presentationen liveströmmad via MT Talks.

TänkOm_Inbjudan_SH_4.1

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Omvärldsnätverk hanterar sociala medieströmmar och kollaborativ intelligens vid årlig konferens om omvärldsbevakning

Forskningsprojektet CIBAS som leds av Medieteknikämnet vid Södertörns högskola har för andra gången genomfört en årligt arrangerad konferens om omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Lars Degerstedt, som är projektledare i CIBAS presenterade tillsammans med kollegor från projektet, forskning om hur omvärldsnätverk kan användas både för att hantera sociala mediaströmmar och hur man kan utnyttja detta via kollaborativ intelligens i den egna organisationen.

Untitled– “En grundläggande distinktion kan göras mellan externa och interna omvärldsnätverk, vilket vi studerat bland annat i form av två designprototyper”, enligt Lars Degerstedt. För det interna nätverket är det viktigt att stödja kollaborativ intelligens, dvs. samarbete vid gallring och tolkning av omvärldshändelser. För det externa nätverket har vi studerat hur man kan använda så kallade folkhopar, eller crowds, för att samla data och skapa strategisk diskussion. Här är det avgörande hur agendan sätts och att man hittar fungerande incitamentssystem berättar Lars Degerstedt.

 

Untitled2Konferensen Intelligence 2015 var väbesökt även i år och hade ett heldagsprogram med föredrag av olika branschexperter. Robert Jan Alting von Gesau och Lene Schack berättade om hur omvärldsbevakning och omvärldsanalys i AkzoNobel och Henrik Sköld beskrev hur omvärldsbevakningsarbetet byggts upp inom Post- och telestyrelsen. Professor Pelle Snickars, Umeå universitet, diskuterade hur nya medieformat alltmer kommer påverka omvärldsbevakningsarbetet. Konferensens moderator Hans Hedin beskrev mognadsprocesser för omvärldsbevakning i en organisation. Susanna Tirkkonen, M-Brain, talade om behovet av social media intelligence.

Här hittar ni talarnas olika presentationer under konferensen:
http://ci-nätverket.se/intelligence-2015/presentationer-i-pdf/
och här hittar ni inspelningar från konferensen:
http://ci-nätverket.se/intelligence-2015/filmer/


Konferensen var arrangerad via branschnätverket Svenska CI-nätverket som drivs bl a av CIBAS-projektets parter M-Brain, Comintelli, Glykol och MedieteknikenSödertörns högskola.

Presentationer och prototyper hittar ni här: http://ci-nätverket.se/intelligence-2015/

Posted in Forskning, Informatik, Konferenser, Medieteknik, Omvärld | Leave a comment

Rapport från Internetdagarna 2015

Screen shot 2015-12-09 at 5.07.06 PMÅrets Internetdagar (eller #ind15 som det kallades i sociala medier) är en konferens som organiseras av IIS (Internetstiftelsen i Sverige) där själva internet spelar huvudrollen och är i fokus för konferensen. Evenemanget, som ägde rum två veckor sedan, riktar sig till alla som jobbar med att forma och utveckla internet så som det ser ut idag och spekulerar hur det kommer kan komma att se ut i framtiden. Målet enligt IIS är att ”inspireras, lära och nätverka”. Konferensen innehöll i år ett antal olika temaspår som gick parallellt samt ett ramprogram av inspirationsföreläsningar, mingel och andra aktiviteter. Temat för internetdagarna i år var inspirerat av tv-spelklassikern pacman, samt andra retrospel vilket speglades i många detaljer och inte minst genom den visuella utformningen för konferensen överlag.

Två medarbetare från medieteknikkollegiet var på plats under årets internetdagar och har tog del av de olika spåren som erbjöds: Sophie, doktorand i medieteknik deltog i “IoT crafting” och Nico, som är adjunkt i medieteknik, deltog i två olika spår kring dels den ”Den digitala människan”, dels ”Wordpress means bizness”. Några av våra studenter från utbildningsprogrammet IT, medier och design (IMD13) var också på plats: Hampus och Adam deltog i ett spår om “Web-performance” under den första dagen och under den andra dagen besökte Adam “Sökmotorsoptimering idag: tankesätt, praktik och utveckling” och “Internet Discovery Day” där många startups presenterades och tävlade mot varandra. Men vad tyckte alla om sina spår? Vad är de viktigaste lärdomarna som går att dra utifrån deltagandet?

Vad gjorde ni under internetdagarna detta år? Vad inspirerade, vad lärde ni er och hann ni nätverka?

sophie_passbildSVSophie: Jag var del av ett hackathon om IoT crafting som anordnades av Swedish ICT där det fanns åtta olika teman att fördjupa sig inom under de två dagarna. IoT står för Internet of Things eller sakernas internet och det som stod i fokus för temat var olika kopplingar med andra ämnen så som IoT och sport, automatik eller hemmet. Under måndagen blev vi indelade från ledningsgruppen och jag ingick i ett av lagen som pratade om ”IoT och utbildning”. Vi diskuterade många olika idéer som gick från ett utbildningsschema med IoT fokus, över funderingar kring värdet av utbildning, men vi slutade med ett koncept kring att få studenter och industrin att hitta varandra lättare med hjälp av en digital tag-styrd databas som kopplas till studentlegitimationen. Under den andra dagen valde jag att ingår i en grupp som höll på med energikonsumtion. Först fick vi ta del av en introduktion till en toolkit op-en.se som underlättar att prototyper idéer inom IoT-sektorn, där man frå använda sig av en mängd riktig data som samlas in på olika platser i Sverige. Sedan byggde vi ett system som mätte elkonsumtionen i realtid på konferensen och visualiserade den med hjälp av en fysisk prototyp.

Den andra dagen var väldigt lärorik där de olika verktyg redan befann sig på en hög nivå och där gruppen lyckades bygga och kontextualisera fysiskt. Hela konferensen var i mina ögon välplanerad och erbjöd lekfulla interaktioner och möjligheter att umgås och nätverka. Jag gillade de keynotes som erbjöds, även om de inte alltid var självklart varför just de valdes att representera det ”nutida internet”. Jag gillade dock det mera kritiska inslaget som en del talare fokuserade på.

nico_square-1Nico: Under den första dagen var jag  med på ”Wordpress means bizness”-spåren som fokuserade på olika aspekter av wordpress-världen. Sammanfattande får man säga att WordPress fortfarande är ett av dem ”hetaste” Content Management System (CMS) som insätts i otrolig varierande typer av system i marknadens spektrum. Vissa saker som diskuterades inom det här spåret kändes väldig välkänt, t.ex. att folk kan starta upp, anpassa och driver en egen blogg väldig enkelt och hur detta används i olika former av business (t.ex. moderskeppet, metro mode). Andra talare belyste mer allmänna faktorer om business processer, e-commerce, project management, accessibility eller UX som inte var helt nytt för mig. Intressant var att se hur ett projekt liksom KIT.se integrerar WordPress genom deras framsteg från enkelt till utvecklat stadium, och att WordPress har en viss rättighet att vara även med i komplexa och dynamiska startup projekt.

Andra dagen handlade om frågorna kring det digitala och människan och vad händer om individer möter det digitala. Hur ser framtiden ut med de nya tekniska möjligheter som kommer dyka upp? Vad betyder det åt mänskligheten att ha nya verktyg eller snarare ”extensions” av var kropp? Hur påverkar detta samhället? Talarna tog upp väldigt intressanta (till och med filosofiska) frågeställningar som komplimenterades av demonstrationer av ”state of the art” technologi. Spåret ”Den digitala människan” är tredje delen i serien ”digitala vardagen” och spelades in fullständigt.

Adam_PotrattAdam: Jag tror att jag kanske hade lite felaktiga förväntningar på vad jag skulle få ut av Internetdagarna. Jag förväntade mig mycket mer hands-on, konkreta tips och tricks, lite mer som föreläsningar. Istället var det mycket mer marknadsföring av sig själv som person, av sin eventuella bok eller det företag man grundat. Men också en hel del reflektioner kring hur internet ser ut idag, hur det har sett ut och hur det kommer se ut i framtiden.

Trots detta fokus plocka jag med mig ett väldigt konkret tips från Tobias Baldauf från Akamai; använd inte photoshops ”save for web” när du ska spara ut jpg:s för webben. Eftersom ungefär hälften av all data som laddas från en webbsida ofta är bilder. Detta enkla tips ger en betydande skillnad för laddtider och användarupplevelse, speciellt när så mycket av webben upplevs genom mobila uppkopplingar.

HampusHampus: Jag var bara där första dagen och vi körde web performance. Det blandade och gavs av olika typer av framträdanden genom olika angreppssätt för hur utvecklare (och designern) kan arbeta mot bättre web-prestanda. Tobias Balduf tacklade bildkomprimering för .jpeg och klargjorde att det går att komprimera väldigt effektivt utan att förlora upplevd bildkvalitet. En förhållandevis praktisk genomgång där han gick igenom steg för steg jämförelse av olika format och processer. Barbara Bermes gick igenom sin bok ”lean websites” om att tänka holistiskt när det gäller prestanda, många bäckar små bidrar till en bättre slutupplevelse. Hon tog också upp hur man kan skapa wireframes för i vilken ordning en sida kan laddas och vilken tyngd alla elementen bör ha. Andy Davis arbetar med att ta fram Http2 som nytt protokol för internettrafik. Intressant vid första halvan, men sedan zoomade jag ut när det blev för tekniskt, om man är insatt i tematiken kan jag tänka mig att det är lärorikt. Tobias Järlunds framträdande handlade om hur han på Aftonbladet.se arbetar för att optimera prestanda.

Sist ut var Meri Williams, helt klart en personlighet och ett framträdande som fångade mig. Hon gjorde det enkelt och konceptuellt med en stor portion humor. Hon poängterade vikten av att inte fixa till prestandan i slutet av ett projekt utan vara aktiv med den under hela projektets gång. Tanken om att fördelar och problem kan snöbolla under en process och hur viktigt det är att det inte växer som problem utan som tillgång. Överlag upplever jag att Meri Williams hade kunnat få mer tid och alla andra mindre. Man kunde komprimerat deras framträdanden till hälften och ge den tiden till Meri. I alla fall för någon som mig som inte är helt insnöad i området. I efterhand hade jag nog hellre velat gå på WordPress.

Några länkar och tipps som vi tog med oss från Internetdagarna:

Posted in It, medier & design, Konferenser, Medieteknik, Omvärld, Studentaktiviteter | Leave a comment

“Hall of Femmes”: öppen föreläsning om kvinnor i grafisk design

Samira Bouabana

Samira Bouabana

Hall of Femmes (http://halloffemmes.com/) grundades 2009 av Samira Bouabana and Angela Tillman Sperandio för att lyfta fram kvinnors arbete inom grafisk design. Hall of Femmes ger föreläsningar och intervjuer, samt producerar utställningar och en bokserie, där varje bok beskriver en kvinnlig designer och hennes arbete genom djupintervjuer och tidigare outgivna bilder. Kommentar: Samira Bouabana är lektor i grafisk design och visuell kommunikation på Beckmans designhögskola och har tidigare grundat designstudion Hjärta Smärta med Angela Tillman Sperandio.

När? Måndag 15 december kl.13
Var? Sal MB416, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7, Flemingsberg

Posted in Omvärld, Öppen föreläsning | Leave a comment

Looking for people for a study about player–character relation!

Petri Lankoski is looking for people for a study about player–character relation. There are two alternatives to take part.

1) If you have not played Dishonored and are willing to play it in laboratory and answer some questions about play experience, contact me (petri.lankoski@sh.se). This would take around an hour. Playing would happen at Södertörn University.

2) If you are starting to play a new character-driven game (such as Batman: Arkham Horror, Half-Life 2, Tekken, Deus Ex, Ico, Witcher 3, Dragon Age: Inquisition, Uncharted: Drake’s Fortune) and have not played the title for more than ten hours. Before you answer, play the game for at least half an hour and then fill in the questionnaire. I will ask you to fill in the questionnaire again after you have completed the game or alternatively after you have played ten hours more, whichever comes first. The questionnaire is at http://goo.gl/forms/ryiEHq7Lq2

Thank you in advance,

Petri

Posted in Forskning, In English, Spel | Leave a comment

”HACKA FRITIDEN” PÅ PTS INNOVATIONS­HACK LÖRDAGEN 5 DECEMBER PÅ OPENLAB!

Screen shot 2015-11-16 at 11.20.20 PM

PTS Innovationskontor och Openlab bjuder in till ett hackathon där du kan bidra till att skapa nya digitala lösningar för en aktivare fritid för alla.

Fritiden är en viktig del av vårt liv, men har man till exempel en funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att utöva och ta del av vissa aktiviteter på lika villkor. På ”hacka fritiden” kommer du att få:

  • KUNSKAP & INSPIRATION OM WEBBTILLGÄNGLIGHET
  • BESÖKA & UPPLEVA MEGAMIND – på Tekniska Museet med en specialvisning där ”tillgänglighetsarbetet” visas i praktiken och Håkan Lidbo presenterar och berättar om sina interaktiva stationer ”Musik med hela kroppen” och ”Tankestyrd musik”
  • UMGÅS & SKAPA – med studenter, entreprenörer, myndighetspersoner, forskare mfl
  • DELTA I DESIGN THINKING inspirerad workshop med Openlab
  • MÖJLIGHET ATT SÖKA FINANSIERING –  om resultat från hacket uppfyller kriterierna för  PTS Innovationstävling Aktiv Fritid.

Läs mer och anmäl dig här: ftw-hack.se/

Posted in Omvärld, OpenLab | Leave a comment

Spelprogrammet deltar på Comic Con Gamex 2015

Spelprogrammet deltar på nordens största mässa för populärkultur, Comic Con Gamewx 2015, med spel från tre studentprojekt!

Nyheten nedan presenteras på Södertörns högskolas hemsida [sh.se]:

Spelprogrammet på Södertörns högskola deltar på nordens största mässa för populärkultur – Comic Con Gamex på Friends Arena, 30 okt – 1 nov . Tillsammans med över 90 utställare inom allt från TV, Film, Spel, Serier, Cosplay, Convention-butiker och Esport kommer Spelprogrammet synas med spel från tre studentprojekt – däribland Främlingsverket, Witchcraft the game​ och SGA-nominerade Framing of My Life​.

[Foto: Jon Manker]

[Foto: Jon Manker]

Nyfiken på studentprojekten redan nu?
Titta på följande trailers:

Om Spelprogrammet
Spelprogrammet på Södertörns högskola är ett kandidatprogram som erbjuder branschanpassade kunskaper, färdigheter och kontakter med möjlighet för studenterna att arbeta professionellt med spelutveckling, såväl nationellt som internationellt.
Spelprogrammet 

Om Comic Con Gamex
Finn mer information om mässan och programmet på deras webbsida Comic Con Gamex
Information finns även på deras Facebook-sida. Facebook/Comiccon

Posted in Från sh.se, Medieteknik, Spel, Spelprogrammet, Studentarbeten | Leave a comment